UUDISED JA TEATED

Oodatakse ettepanekuid Valga linna aukodaniku valimiseks

Aukodaniku tiitel antakse isikule, kelle saavutused ja teened Valga linna jaoks on olnud silmapaistvad. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta saab esitada 1. maini, ettepanekuid on õigus teha vallavolikogu alalisel komisjonil, fraktsioonil, vallavalitsusel ning juriidilistel ja füüsilistel isikutel. Taotluses tuuakse ära aukodaniku tiitli kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht/kontaktandmed, elukutse või amet, töö või teenistuskoht ning põhjendus tiitli taotlemiseks.

Aukodaniku tiitli andmise otsustab Valga vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna raemedal, rahaline preemia ning aukodanik kantakse Valga linna auraamatusse. Aukodaniku tiitel antakse üle Valga linna 436. sünnipäeva kontserdil 11. juunil kell 18 Valga Jaani kirikus. Tiitli ja sellega kaasneva raemedali annavad kätte vallavolikogu esimees ja vallavanem.

Aukodaniku tiitlit saab isikule anda ainult üks kord, üldjuhul ei anta seda  postuumselt.

Taotlus esitada kirjalikult Valga vallavolikogu, Kesk tn 11, 68203 Valga või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kantselei@volikogu.valga.ee. Lisateave: vallavolikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango tel 529 0353

Valga linna aukodaniku tiitlit antakse välja  2005. aastast ja siiani on tiitli pälvinud 15 inimest:

Aime Lõhmus

Peep Audova

Linda Markus

Vikki Pennonen

Juhan-Ivan Manninen

Laine-Helga Mänd

Uno Heinla

Ülo Mere

Meelis Kivi

Aasa Põder

Sirje Päss

Galina Babitš

Ragnar Kond

Erika Kaša

Lenel Rand