UUDISED JA TEATED

Perekodu Kurepesa läbis põhjaliku uuenduskuuri

Märtsi lõpus anti vallale ehitaja poolt üle Valgas Kungla tänavas asuva Perekeskus Kurepesa renoveeritud hoone. Välisilmelt peaaegu endise maja sisemus on nüüd tundmatuseni muutunud. Veidi teised hakkavad olema ka hoone funktsioonid – majas on uued ruumid  sotsiaaltöö teenistuse tarbeks.

Valla ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre sõnul sai rekonstrueerimise käigus tehtud täielik uuendus, mille käigus jäi puutumata vaid maja välisfassaad. „Paigaldati uus ventilatsiooni-, kütte- ja elektrisüsteem, uuendatud on vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning vahetatud aknad. Ruumide paigutus viidi vastavusse kasutajate vajadustega," kirjeldas Möldre teostatud tööde seast töömahukamaid ja lisas, et liikumisraskustega inimeste tarbeks on majas invatõstuk ja lift. Vaegtöödena ootavad tegemist peasissepääsu ees oleva varikatuse katmine ning haljastustööd.

Perekeskus Kurepesa on Valga valla hallatav sotsiaalhoolekande asutus, mis on osutanud lastele, noortele ja lastega peredele erinevaid sotsiaalteenuseid. Kui ligemale viis aastat tagasi valmis Jaama puiesteel uus hubane peremaja, kus on võimalik kodutunnet pakkuda kuni kuueteistkümnele lapsele, jäid perekeskuses mitmed ruumid vabaks. Nüüd leitakse vabale ruumile rakendus – peale remonti hakkab maja peavarju pakkuma ka praegu vallamajas asuvale sotsiaaltöö teenistusele.  

Teenistuse juhi Jüri Kõre sõnul aga kolima veel ei hakata. „Praegu tuleb tegelda sotsiaalosakonna ruumide jaoks mööbli hankimisega, need toimingud on seotud vallavalitsuse ja -volikogu otsustega ja võtavad aega. Praegu saame öelda, et Kungla tänaval alustame kodanike vastuvõttu tõenäoliselt sügisest."

Maja selles osas, kus hakkavad paiknema lastehoiu ja turvakodu teenus, saab aga juba praegu tegutseda ning värske remondi järgi lõhnavates ruumides käib toimekas sissekolimise-lahtipakkimisetöö. Nimetatud teenused, mis seoses kaheksa kuud väldanud remondiga olid viidud asenduspinnale Valga Haigla ruumidesse, on eriolukorra tõttu pausil ja nii saab personal teha sellevõrra rahulikumalt muid toimetusi. Asutuse juhataja Marika Drenkhan sõnas, et kuigi on eriolukord, nähakse siiski juba lastehoiuteenuse vajadust, sama lugu on turvakoduteenusega - seega lubade taotlemisega tegeldakse. Täpsemat aega, mil teenust saab pakkuma hakata, ei saa Drenkhan veel välja käia.

Vastrenoveeritud majas hakatakse 240 ruutmeetril pakkuma ka päevakeskuse teenust eakatele ja puuetega inimestele, teenus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Innove vahendusel. "Teenus on Eestis sotsiaalteenusena üldiselt veel vähe levinud, proovime seda Valgas käivitada," selgitab sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre. "Klientideks on eakad, kel pole kodus üksi turvaline ja kes seetõttu vajavad järelevalvet, samuti eakad kergemate dementsuse ja psüühikahäire vormidega." Tegevused keskenduvad turvalisusele, käelisele ja mälu arendavale tegevusele, suhtlusele ja muule antud sihtgrupile vajalikule. 

Innove toetas projekti "Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste osutamine Valga vallas" raames päevakeskuse ruumide remonti rohkem kui 70 tuhande euroga.

Kurepesa hoone rekonstrueerimistööd teostas hanke võitnud OÜ Rennes ja tööde maksumus oli 958 110 eurot.