UUDISED JA TEATED

Vallavalitsus ootab pakkumisi raiejäätmete võõrandamiseks

Foto on illustreeriv

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel järgmise vara:

  • raiejäätmed asukohaga Saviaugu tn 3, mahuga 221,228 m3, alghinnaga 5 eurot/m3
  • raiejäätmed asukohaga J. Kuperjanovi tn 101, mahuga 18,36 m3, alghinnaga 5 eurot/m3

Toodud raiejäätmete kogused on hinnangulised. Vallavara omandaja on kohustatud hakkima raiejäätmed hiljemalt 31.08.2020. Täpsed kogused saadakse pärast raiejäätmete hakkimist vallavara omandaja poolt. Vallavara omandaja esitab Valga Vallavalitsusele akti hakitud raiejäätmete mahu kohta.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna „Raiejäätmed" Valga Vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) 15. juuniks 2020.

Info tööpäevadel telefonil 5389 3937, ainar.pikk@valga.ee.