UUDISED JA TEATED

Uueks Tsirguliina Kooli direktoriks valiti Aive Aru-Raidsalu

Algavast õppeaastast alustab Tsirguliina Kooli direktori ametikohal tööd Aive Aru-Raidsalu.

Ta on haridusteaduste magister, lõpetanud Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste eriala cum laude (2014), lisaerialaks sotsiaalpedagoogika, varasemalt on ta omandanud TÜ Pärnu Kolledžis rakenduskõrghariduse sotsiaaltöö korralduse erialal (2002).

Aive Aru-Raidsalu on alates 2015. aastast tulemuslikult töötanud Valga Põhikooli õppejuhina, tegeledes vanema kooliastme ja kooli arendustööga. Varasemalt on Aive Aru-Raidsalu pidanud sotsiaalpedagoogi ametit Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametis  (2009-2014).

Avaliku konkursi võitnud Aru-Raidsalu peab väga oluliseks oma kogemust Valga Põhikooli õppejuhina ja osalemist kooli arendustöös,  õpetajate õpikogukondade töö  koordineerimist, erinevate projektide algatamist, samuti on talle palju juurde andnud õppejuhtide arenguprogrammi läbimine ja käimasolev koolijuhtide järelkasvuprogramm.

„Eelkõige näen Tsirguliina Kooli õppijate arengut toetava väärtuspõhise ja õppijakeskse kogukonnakoolina.", ütles Aive Aru-Raidsalu. „ Tsirguliina uue koolijuhi suureks väljakutseks saab põhikooli ja lasteaia ühendamine. Usun, et muutuste eduka elluviimise võti peitub inimeste sisulises kaasamises ja aruteludes, ühtses meie-tundes. Soovin direktorina igati panustada Tsirguliina kui väärtuspõhise kogukonnakooli arengusse.", kinnitas uus direktor.

Aive Aru-Raidsalu on pärit Pärnumaalt, elanud Valgas viimased 14 aastat, kolme lapse ema.

Pikaaegse ja teeneka Tsirguliina kooli direktori Heikki Järliku viimane tööpäev on 31. juulil 2020.