UUDISED JA TEATED

Riik toetab Valga valla teede remonti, sealhulgas Lõuna tänava korrastamist

Valga vallavalitsus sai 30. juulil Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist teate, et kõigile esitatud taotlustele teede kordategemiseks, on MKM-i poolt antud positiivne vastus.

Tegu oli täiendava taotlusvooruga saamaks juhtumipõhist toetust, millest üks oli problemaatiline Lõuna tänav Valga linnas. 

Täpsemalt: transiitteede korrastamiseks said toetust: Valga vald (Lõuna tänav); ettevõtlusega seotud teedele korrastamiseks said toetust: Valga vald (Julius Kuperjanovi ja Metsa tänav).

Valga vallavalitsus tänab MKM-i taotluste rahuldamise eest ja hakkab lähiajal tänavate kordategemist planeerima.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ettepanekud, millega on kavas teha korda ca 14,1 miljoni euro eest 96 erinevat teed ja tänavat üle Eesti.
Kohalike omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Transiittee toetust on kavas eraldada ligikaudu 10,3 ning ettevõtlusega seotud teedele 3,8 miljonit eurot.
Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.
Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks eraldati aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. Ainuüksi sel aastal eraldab MKM investeeringutoetust ca 21,1 miljonit eurot.