UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus pakub tööd koduhooldustöötajatele

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele koduhooldustöötaja ametikohale.

Koduhooldustöötaja põhiülesandeks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduhooldustöötaja abistab klienti järgmistes valdkondades:

 • koristamine või kõrvalabi osutamine koristamistoimingutel;
 • toiduainete, ravimite ja esmaste majapidamistarvete kliendile toimetamine;
 • abistamine isikliku hügieeni toimingutel;
 • pesu pesemise organiseerimine;
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine veevärgi puudumisel;
 • küttepuude tuppa toomine, abistamine ahju kütmisel;
 • arstiabi organiseerimine;
 • abi osutamine ametiasutustes asjaajamistel;
 • transpordi organiseerimine kliendile vajalikeks sõitudeks;
 • võrgustikutöö, kliendi lähedaste, pereliikmete ning teiste oluliste isikutega kontakti loomine, koostöö tegemine, info jagamine ja sidemete säilitamine;
 • kliendi nõustamine ja jõustamine, vajaliku teabe andmine sotsiaaltoetuste, -teenuste ja muu abi ning asjaajamise korra kohta.

Ootused kandidaadile:

 • hea suhtlemisoskus, organiseerimise ja koostöö tegemise võime;
 • hea pingetaluvus ja empaatiavõime;
 • hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • erialane väljaõpe;
 • töökogemus sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas;
 • vene keele oskus.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga linn. Tööaeg: täistööaeg. Töötasu 680 eurot.

Täiendav informatsioon: sotsiaaltöö teenistuse puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi, tel 5349 6644, e-post ingrid.pyvi@valga.ee.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 25.08.2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.