UUDISED JA TEATED

Valga-Valka uus ühine linnasüda valmib plaanipäraselt

Täna, 11. augustil, toimus Valga- Valka piiril, uuel ühisel keskväljakul kiigega silla tekiplaadi betoneerimine. Kokku valatakse 14 kanti betooni.

Järjekordset etappi avaliku linnaruumi valmimisel olid tunnistamas  Valga vallavanem Ester Karuse ja Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis.

Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projekti raames teostavate edasiste ehitustööde kohta jagasid selgitusi AS TREV-2 Grupp Valga kontori töötajad. Ühist kesklinna visuaalselt üheks tervikuks muutev linnaruum peaks valmima vastavalt graafikule, ehitustööd kulgevalt plaanipäraselt.

Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projekti toetab Eesti-Läti programm. Projekti kogumaksumus on 5 303 202 ,66 eurot, millest ca 57% ehk 2 999 999,98 eurot rahastab INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (ERDF). Valka omavalitsuse eelarve on 3 184 343,01 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1 511 289,19 eurot (47,5%), Läti riigieelarvest rahastatakse 88 899,36 eurot (2,8%) ja 1 584 154,46 eurot (49,7%) rahastab Valka omavalitsus. Valga Vallavalitsuse eelarve on 2 118 859,65 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi toetus 1 488 710,79 eurot (70%) ning  Valga Vallavalitsuse omafinantseering 630 148,86 eurot (30%).

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.