UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsuse 14.08.2020 erakorralise istungi päevakord

1. Valga Vallavolikogule otsuse "Valga Vallavolikogu 02.03.2018 otsuse nr 34 muutmine" eelnõu edastamine; ettekandja Mario Pinka

2. Valga Vallavolikogule otsuse "Puurina liivakarjääri mäeeraldise korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine" eelnõu edastamine; ettekandja Anni Teetsmann           

3. Enampakkumise tulemuste kinnitamine; ettekandja Pille Meriroos    

4. Pärandi vastuvõtmine; ettekandja Pille Meriroos        

5. Kinke vastuvõtmine; ettekandja Pille Meriroos            

6. Valga Vallavalitsuse 14.07.2020 korralduse nr 254 muutmine; ettekandja Pille Meriroos        

7. Eestkostetava vara võõrandamine; ettekandja Pille Meriroos              

8. Kultuuri- ja haridusteenistuse põhimäärus; ettekandja Karl Kirt          

9. Valga Vallavolikogule otsuse "Vallavara võõrandamine avaliku suulise enampakkumise teel" eelnõu edastamine; ettekandja Mati Kikkas 

10. Valga Vallavolikogu otsuse eelnõu: Viljandi tn 82c detailplaneeringu vastuvõtmine; ettekandja Toomas Peterson    

11. Valga Vallavolikogule otsuse eelnõu: Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine edastamine; ettekandja Toomas Peterson           

12. Valga Vallavolikogu otsuse eelnõu: Vallavara võõrandamise tingimuste kehtestamine;ettekandja Toomas Peterson            

13. Valga Vallavalitsuse 19. jaanuari 2018 korralduse nr 43 „Liikluskomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine; ettekandja Toomas Peterson

14. Valga Vallavolikogule määruse eelnõu Muudatuste tegemine Valga valla 2020. aasta eelarves edastamine; ettekandja Ester Karuse

15. Muud küsimused: Reservfondis kasutamine seisuga 30.06.2020; ettekandja Annely Adrat   

16. Muud küsimused: Sihtotstarbelised laekumised seisuga 30.06.2020; ettekandja Annely Adrat