UUDISED JA TEATED

16. septembril toimus Valga-Valka omavalitsuste koosolek Valka Kihelkonnaduumas.

Koosolekul arutati peamise päevakorrapunktina ühiste ürituste korraldamist Valga/Valka uuel ühisel linnaväljakul käesoleva aasta lõpul ja järgmisel, 2021. aastal.
Valga vallavanem Ester Karuse ja Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis leppisid kokku ühise jõululaada korraldamise osas, mis saab toimuma 19. detsembril Valga keskväljakul ja Valga/Valka uuel linnaväljakul.
Samuti jõuti esialgsele kokkuleppele tähistada ühiselt uue aasta vastuvõtmist uuel Valga/Valka linnaväljakul Konnaoja silla juures. Kavandamisel on valgusshow ja ilutulestik, loodav töögrupp hakkab tegelema hinnapakkumiste ja tehniliste üksikasjade täpsustamisega.
Muudest ühisüritustest on juba varasemalt kahe peale korraldatud maikuus toimuvat heategevuslikku piirilaata ja seda traditsiooni on plaanis jätkata ka 2021. aastal. Samuti otsustati edaspidi üheskoos hakata korraldama ka praegu Valga kesklinnas oktoobrikuus toimuvat Liivimaa Mihklilaata.
Järgmisel aastal toimub Valga-Valka kaksiklinnade festival 10.-13. juunini, mille raames tähistame 11. juunil linna 437 sünnipäeva. Mõlema omavalitsuse kultuuriteenistused juba tegelevad ettevalmistustega.
Lisaks olid arutluse all Semināra tänava silla olukord ning ühise turismitoote väljatöötamine koos Tõrva ja Otepää juhtidega. Üheks ideeks on valdade turismimarsruutide ja objektide omavaheline ühendamine. Ester Karuse jätkab sel teemal kõnelusi oma kolleegidega.
Järgmine Valga-Valka omavalitsuste koosolek toimub 5. oktoobril. Kavas on mõlema poole spetsialistide vahel vahetada mõtteid Valga/Valka uue ühise kodulehe arendamise ja aktiviseerimise üle ning arutada mitmeid teisi jooksvaid küsimusi.