UUDISED JA TEATED

Maa-amet annab kasutusse kinnistud

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14. Põllumajanduslikuks kasutamiseks antakse alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 08.10.2020

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu enampakkumise tingimustega: http://www.maaamet.ee/maarent/index.php?action=EnampakkumineView&e_id=148