UUDISED JA TEATED

Arutelu Valga tööstusalade perspektiivide üle vallavalitsuses 18. septembril

Vallavalitsuses toimus Rahandusministeeriumi poolt rahastatava Kagu- Eesti tööstusalade uuringu projekti raames kohtumine vallavalitsuse juhtkonna ja valdkonna spetsialistide vahel. Uuringu läbiviija Cumulus Consulting OÜ esindajana osales tegevusjuht Jaan Urb, lisaks Rahandusministeeriumi esindajale regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja Tõnis Lass, Valga Arenguagentuurist Anneli Kattai ja Ülle Vilo, vallavanem Ester Karuse, asevallavanemad Toomas Peterson ja Mati Kikkas, ettevõtlus- ja arenguspetsialist           Mare Raid ja planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla.

Käsitletavad teemad olid järgmised:  Ettevõtluse ja tööstuse areng omavalitsuses üldiselt – mis on toimunud;  Peamised ja perspektiivsed tööstusalad, nende iseloomulikud tunnused: Asukoht – kas ainult need, mis on tööstusalade analüüsis välja toodud, või veel midagi?;  Suurus;  Omand; Taristu;  Ressursid (vesi, elekter, gaas, soojus jms); Peamised ettevõtted, nende tegevusvaldkonnad.

Jaan Urbi sõnul on varasema üle-eestilise tööstusalade analüüsi järjeks teha täpsem sissevaade Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa tööstusaladesse. Lähteülesanne on välja valida 6 perspektiivsemat tööstusala, mille puhul teha soovitusi ja ettepanekuid ning seejärel välja töötada toetusmeetmed. Rahandusministeerium on protsessi algusest peale kaasatud, mis aitab kaasa edasiste meetmete hindamisele ja rakendamisele.

Vallavalitsuse esindajad andsid pikema ülevaate Valga valla ettevõtluse ja tööstuse viimase aja arengutest. Puudu on olnud süsteemsest lähenemisest, pealegi on tänased tööstusalad enamasti erinevate eraettevõtjate käes, mis raskendab neile juurdepääsu. Olukorrale ei ole kasuks ka n-ö turutõrge, kuna Valgamaale ei laiene riigi poolt maksusoodustusi ega muid erisusi, mida on märgata näiteks Ida-Virumaa puhul. Kohalikul omavalitsuse omandusse ei kuulu oma kompaktset maavaldust, mida pakkuda arendusteks, seetõttu on maade vääristamise osas eelduseks koostöö eraomanike ja valla vahel, pakkumaks välja võimalusi uue tootmismaa kasutuseks potentsiaalsetele töösturitele.

Üheskoos vaadeldi ja kaardistati konkreetsemalt Valga valla olemasolevaid tööstusmaid – Tartu maantee ümbrus, Tõlliste jt.- ja külalised käisid kohapeal objektidega tutvumas.

Rahandusministeerium on rahastanud Kagu- Eesti tööstusalade uuringu projekti. Töö käigus kaardistatakse   ja prioritiseeritakse  tööstus- ja ettevõtlusalad Kagu-Eestis (Põlva, Võru ja Valga maakonnas) lähtuvalt alade potentsiaalist ja taristu arenduse maksumusest sõltumata omandist ja arendajast. Eesmärk on välja selgitada, millised on Kagu-Eesti kõrgema potentsiaaliga alad, kuhu on mõistlik esimeses järjekorras tööstusalade arendusi planeerida ja milline peaks olema tööstusala sisene ja väline infrastruktuuri valmidus. Tööstusalade uuringut viib läbi Cumulus OÜ.

Uuring oleks sisendiks edasistele investeeringuprojektidele ja tööstusalade turundusele Kagu- Eesti mainekujunduse programmist.