UUDISED JA TEATED

Vallavalitsus võtab tööle menetleja

Valga Vallavalitsus võtab avaliku konkursi korras tööle MENETLEJA*, kelle peamisteks tööülesanneteks on järelevalve teostamine Valga valla territooriumil kehtivate eeskirjade ja kordade täitmise üle, väärtegude menetlemine, kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine, ettekirjutuste tegemine, tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine jms.

Sobiv kandidaat:

  • vastab Avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
  • omab varasemat töökogemust menetlustoimingute tegemisel;
  • on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
  • valdab suhtlustasandil vene ja inglise keelt.

Sobival kandidaadil võiks olla:

  • varasem kohaliku omavalitsuse töötamise kogemus;
  • B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus vähemalt 2 aastat.

Omalt poolt pakume:

  • huvitavat ning vastutusrikast tööd piirilinnas;
  • 35 kalendripäeva puhkust;
  • ametiauto kasutamise võimalust;
  • ametipalka 1350 eurot.

*ametinimetus võib muutuda, korrakaitseametnik

Täiendav informatsioon: vallavanem Ester Karuse, tel 5305 5526, e-post ester.karuse@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 15. märtsiks 2021 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee