UUDISED JA TEATED

Vallavalitsus võtab tööle sisekontrolöri

Valga Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle sisekontrolöri

Ametiülesanded:

 • vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle kontrolli teostamine;
 • järelevalve teostamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle;
 • vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;
 • isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679) täitmise koordineerimine vallavalitsuses ja tema hallatavates asutustes ning kontrolli teostamine määruse täitmise üle.

Nõudmised kandidaadile:

 • juriidiline, finants- või majandusalane kõrgharidus;
 • riigi ja haldusõigusalaste õigusaktide ning raamatupidamise, eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
 • vähemalt üks aasta töökogemust riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või vähemalt kaks aastat töökogemust finants- või majandusprofiiliga ametikohal äriühingus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • ametipalka 1500 eurot kuus.

Täiendav informatsioon: vallavanem Ester Karuse, tel 5305 5526, e-post ester.karuse@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 15. märtsiks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.