UUDISED JA TEATED

Oodatakse ettepanekuid Valga valla teehoiukava eelnõu täiendamiseks

Valga vallavalitsuse tellimusel on koostatud Valga valla kohalike teede teehoiukava aastateks 2021-2025. Töö eesmärgiks on anda ülevaade kohalike teede nimekirjas olevate teede ja tänavate seisukorra kohta ning pakkuda välja visioon vajalikest töödest järgneval viiel aastal.

Teehoiukava on tutvumiseks välja pandud valla kodulehele: https://www.valga.ee/teehoid. Vallaelanikel on võimalus tutvuda dokumentatsiooniga ja esitada teehoiukava kohta ettepanekuid kuni 26. maini k.a.

Lisainfo: Toomas Klein, teede- ja liiklusspetsialist, tel 502 1670; toomas.klein@valga.ee