UUDISED JA TEATED

Valga Priimetsa Kooli uus direktor on Yulia Kopõtnik

Neljapäeval, 13. mail kinnitas Valga vallavalitsus ametisse Valga Priimetsa Kooli uue direktori, kelleks valiti kuue kandidaadi hulgast Yulia Kopõtnik. Uus juht alustab tööd 24. mail.
Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul meeldis konkursikomisjonile Yulia Kopõtniku energia, visioon ja selle rakendamiskava, samuti varasem erialane töökogemus ja juhtimiskogemus õppejuhina.
Põline valgalane ja Valga Vene Gümnaasiumi vilistlane Yulia Kopõtnik on omandanud Tallinna Ülikoolis pedagoogilise kõrghariduse ja läbinud haridusasutuse juhtimisega seotud täiendavaid koolitusi, tal on õpetaja kutsestandard tase 7 ning ta valdab eesti, vene ja inglise keelt. Uus direktor on töötanud Valga Priimetsa Koolis (endises Valga Vene Gümnaasiumis) kokku üheksa aastat, alates 2011. aastast klassijuhatajana ning aastast 2018 õppejuhina ja hariduslike erivajadustega õpilaste koordineerijana.
Yulia Kopõtnik ütles, et otsustas kandideerida, kuna peab end Priimetsa koolipere liikmeks, kes teab selle kooli minevikku ja tegelikku olukorda ning on valmis noorte tuleviku nimel kooli igati arendama ja edasi liikuma. Ta lubas tagada, et kaasaegne kool vastaks muutunud õpikäsitlusele, toetaks kõigiti õpilase arengut ja rakendaks nüüdisaegseid metoodikaid.
Yulia Kopõtnik rõhutas, et lisaks töökogemusele, omandatud haridusele ja läbitud põhjalikele koolitustele tunneb ta armastust ja kirge pedagoogilise töö vastu ning on väga õnnelik, et osutus valituks. „Olen kindel, et suudan koolijuhi ametikohal tagada Valga Priimetsa Kooli jätkusuutlikkuse ja pakkuda innovaatilisi lahendusi nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil."
Vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas vallavalitsuse nimel: „Usume heasse koostöösse vastvalitud Valga Priimetsa Kooli direktoriga väga ning oleme kindlad, et tema visioon toetab töist ja arvestavat partnerlust kooli hoolekogu, vanemate ja vilistlastega ning loob koolisisese usaldusliku ning toetava õhkkonna."
Priimetsa Kooli direktori konkurss kuulutati välja 24. märtsil 2021 Valga Vallavalitsuse korraldusega ja dokumentide esitamise tähtajaks määrati 24. aprill 2021. Konkursi tingimustes oli kirjas, et tulevane direktor peab vastama kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõudetele, omama varasemat juhtimiskogemust, teadmisi kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest, võimet töötada süsteemselt, vastutustunnet, korrektsust ja väga head meeskonnatöö oskust.
Soovime värskele juhile uues ametis edu, jaksu, hoolimist ning palju lennukaid ideid!