UUDISED JA TEATED

Utilitas uuendab Valgas kaugküttevõrku

Utilitas ehitab ja rekonstrueerib küttehooajavälisel ajal ligi 30 km soojustorustikku seitsmes linnas üle Eesti, et ka edaspidi oleks klientide toad soojad ja kraanidest tuleks sooja vett. Peatselt alustatakse töödega ka Valgas.
 
„Soojustorustiku uuendamine on vajalik, et tagada ka edaspidi klientidele kütte ja sooja vee varustuskindlus," selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt. „Osa torustikest on amortiseerunud ja asendatakse kaasaegsete eelisoleeritud torudega, et ennetada võimalikke avariisid ja soojusedastuse häireid."
 
Osade selle aasta torustikutöödega on juba alustatud, aga enamik projekte võetakse ette suvel ja lõpetatakse sügisel. Kuna töödega kaasnevad paratamatult ajutised soojuskatkestused, ehitatakse suuresti küttehooajavälisel ajal.
 
Ehitus- ja rekonstrueerimistöid tehakse Valgas: E. Enno, Allika, J. Kuperjanovi, Tähe, Sepa ja Uue tänava piirkonnas. Ehitustöödega kaasnevad ajutised soojuskatkestused, millest ettevõte kliente aegsasti teavitab.