UUDISED JA TEATED

Keskkonnaloa taotlus Rautina oja süvendamiseks Raavitsa külas Männiksoo maaüksusel

MÕÕNIKSO TALU taotleb keskkonnaluba Rautina oja süvendamiseks ja kaldajoone muutmiseks.

MÕÕNIKSO TALU (registrikood 10386696, aadress Raavitsa küla, Valga vald, Valgamaa 68112) on esitanud Keskkonnaametile 20.05.2021 keskkonnaloa taotluse, millega taotletakse luba Valgamaal Valga vallas Raavitsa külas Männiksoo maaüksusel (registriosa nr 470540, katastriüksus 28901:001:0111) Rautina oja (VEE1012300) süvendamiseks mahus 15 960 m3 ja kaldajoone muutmiseks. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on vastavalt esitatud taotlusele muuta võsastunud ja liigniiske ala atraktiivsemaks ja anda alale korrastatud ilme.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 114487 (Menetlus M-114487), taotlus dokument nr DM-114487-10.

Ühtlasi annab Keskkonnaamet teada, et on algatanud ka keskkonnamõju hindamise  MÕÕNIKSO TALU keskkonnaloa taotlusele Rautina oja süvendamiseks mahus kuni 15 960 m3 ja kaldajoone muutmiseks, kuna veekogu süvendamine mahus üle 500 kuupmeetrit on olulise keskkonnamõjuga tegevus.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 07.06.2021)