UUDISED JA TEATED

Valga valla kaasava eelarve ideekorje on lõppenud

Valga valla kaasavasse eelarvesse sai ideid esitada 24. mai-6. juuni 2021. Kaasava eelarve idee võis olla investeeringu objekt või üritus maksumusega kuni 25 000 eurot.
 
Kokku laekus 21 ideed:
1. Sooru järve puhastamine
2. Pedeli puhkeala välijõusaali arendus
3. Sooru korvpalliväljak
4. Tsirguliina, Lüllemäe ja Koikküla mini-rampid
5. Lüllemäe küla säravaks ja atraktiivseks
6. Väikelaste mänguväljak Valka
7. Valga valla motiiv-konn
8. Valga kesklinna (Pedeli kolmanda paisjärve või Siili keskuse ala lähedale) mängulinnaku rajamine
9. Valgustusega purskkaev Pedeli jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda.
10. Hargla avaliku mänguväljaku rajamine
11. Ettevõtlike noorte kohvik ja pood „Food & Pood"
12. Tsirguliina, Laatre ja Sooru jõulupuude dekoratsioonide soetamine
13. Sepa ja Uue tänava korterelamute kvartalikeskus
14. Eakatele välitreenimisala Kaagjärvele
15. Valga valla Sooru puhkeala ehk parim pikniku ala
16. Ränipargi madalseiklusrada
17. Valga tervitussildid linna sissesõidule
18. Puhke- ja grillala kujundamine Soo ja Roosi tn vahelisele lõigule
19. Suitsukonide kast
20. „Nipernaadi" skulptuuri ümberpaigutamine Valga keskväljakule
21. Korvpalliplats Lüllemäel
 
Kõik laekunud ideed vaatab nüüd üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe idee, mis ei vasta kaasava eelarve määruses nimetatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.
 
Rahvahääletus toimub juulis ja hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas.
 
Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru). Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot.
 
Kaasava eelarve kohta saab lugeda Valga valla lehelt www.valga.ee.
 
Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@valga.ee)