UUDISED JA TEATED

Teade peremehetu ehitise hõivamisest

Valga Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena  reformimata riigimaal asukohaga Kõomäe, Karula küla, Valga vald (katastritunnus 85501:001:0714) asuva puurkaevu.

Puurkaev asub Valga vallas Karula külas, Kõomäe maaüksususel, mille katastritunnus on 85501:001:0834.

Ehitiste teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Valga Vallavalitsusele, aadressil Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, 68203, Valga maakond, e-post: valga@valga.ee, tel 76 69990.