UUDISED JA TEATED

Vabaduse tänava ideekorje on lõppenud!

Aitäh valgalane, Sa andsid meile olulist ja vahetut teavet, kuidas linlane või linna külastav vallaelanik Vabaduse tänava avalikku ruumi suhtub ja seda kasutab.

Küsitlusperioodi lõpuks laekus meile 30 paberil täidetud ankeeti ja veebi vahendusel saadeti 52 vastust. Saadud informatsiooni põhjal oleme teinud esimesed kokkuvõtlikud järeldused.

Vabaduse tänava avalikult kasutatavast ruumis leitakse meeldivaid hetki, aga tuuakse välja ka eemaletõukavaid aspekte. Tänava miljööle lisavad positiivset kuvandit korrastatud fassaadiga hooned nagu Valga Muuseum ja  värskelt restaureeritud koolihoone, samuti elavad vaateaknad, mille taga on tegutsemas väikeettevõtjad. Läbivalt tunnustatakse tegutsevaid söögikohti, lilleäri, Müllersoni ärimaja, juuksuristuudiot ja väikseid kauplusi.

Samas tuuakse välja ka Vabaduse tänava trööstitu olukord. Tänaval on palju lagunenud ja kasutuseta hooneid. Väga palju juhitakse tähelepanu, et liikumine Vabaduse tänaval on tülikas nii jalakäijale, kergliiklejale, kui autojuhile. Jalakäijatele mõeldud alad on kitsad ning teeületuskohad laiad ja ohtlikud. Rattaga liikumine sõiduteel on ebamugav ja ebaturvaline. Kitsaskohaks on parkimiskorraldus Vabaduse tänaval ja selle lähialal. Puudust tuntakse väikesest toidupoest ja suvisest jäätisekohvikust. Väga tihti kasutatakse tänavat vaid läbisõiduks.  

Mida oodatakse Vabaduse tänavale? Vastajad soovisid tänavale rohkem rohelust, seda nii kõrghaljastuse kui ka värviliste lilleamplite ka konteinerhaljastuse näol. Neulandi pargis nähakse potentsiaali linnakeskuse puhkeala arenguks. Tuntakse puudust iste-, puhke ja mängukohtadest. Istumiskohti soovitakse nii ühistranspordi peatustesse, kohvikute ette kui muudesse sobivatesse paikadesse. Tagasisides leitakse, et tänava elavdamiseks oleks tore, kui juurde tekiks väiksemaid poode, kioskeid ja galeriisid. Hea tähelepanek oli, et linnaruumis puudub kell.

Aitäh veelkord kõigile, kes võtsid aega ja mõtlesid kaasa! Nagu lubatud loosisime kõigi vastanute vahel, kes jätsid meile oma kontakti, välja meeneauhindu. Võitjatega võetakse ühendust.