UUDISED JA TEATED

Kohtumiste eesmärgiks ühtse kvaliteedisüsteemi arendamine

Valga asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane külastavad aprillikuu jooksul kõiki valla haridusasutusi. Külastuskäikudega tehti algust esmaspäeval, mil kohtuti Valga Priimetsa kooli juhtkonnaga. Neljapäeval , 5. aprillil, külastati Valga lasteaeda Buratino ning Õru lasteaed-algkooli.

„Kohtumistel vaatame üle kooli kehtivad dokumendid, tutvume sisehindamise aruannetega ja nõustame koolide ja lasteaedade juhtkondi vastavates küsimustes, kuulame ära nende rõõmud ja mured ning seame arengusihte. Soovime saada sisendit valla haridusasutuste ühtse kvaliteedi tagamise süsteemi arendamiseks," võttis Ivi Tigane lühidalt kokku külaskäigu eesmärgid.

Asevallavanema kinnitusel on külaskäigu eesmärgiks tutvuda valla koolide ja lasteaedadega ning nõustada ja toetada haridusasutuste juhtkondi nende ettevõtmistes.

Kokku külastavad vallaametnikud 14 valla kooli ja lasteaeda.