UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kuni 3. maini on võimalik taotleda toetust huvitegevuse toetusfondist

Fondist on võimalik toetust taotleda Valga vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, Valga valla haridusasutustel, Valga valla allasutustel ja muudel ühingutel, kes tegelevad noortega vanuses 7 kuni 19 eluaastat.

 Fondist saab taotleda kahte liiki toetusi: olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks või uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks.

Olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) osalustasu vähendamiseks sh vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
 2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
 3) huvialaringi laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
 4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 5) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 6) juhendajate tasude katmiseks.

Uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) juhendajate tasude katmiseks;
 2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 3) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

 (4) Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
 1) ehitustegevuseks;
 2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
 3) sõiduvahendite ostuks;
 4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus.

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise  kord ning taotluse vorm on kättesaadavad Valga Vallavalitsuse kodulehel: https://www.valga.ee/kultuurivaldkonna-toetused

Taotlused tuleb saata: valga@valga.ee

Küsimused: mati.kikkas@valga.ee