UUDISED JA TEATED

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid!

Kutsume üles kuni 30. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias:
  • aasta õppija;
  • aasta õpitegu;
  • aasta koolitaja;
  • aasta õppijasõbralik tööandja.
Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.
Valga maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori sõnul annab konkurss võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. Eelmisel aastal esitati Valga maakonda 10 kandidaati. Kindlasti on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija, koolitaja või hoopis teie tööandja, kes väärib tunnustust.
Eelmise aastal oli meie maakonna aasta õppija Andres Illak, kelle sõnul on täiskasvanuna õppimine toonud kindlasti kaasa paremad võimalused tööturul, kuid veel olulisem- laiendanud nii silma- kui ka tutvusringi. Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.
Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.
Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.
Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel oktoobri alguses Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. 
Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant
Kandidaate saab esitada 30. maini 2021 www.andras.ee/tunnustamine
Lisainfo: airi.poola@vkok.ee
Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 24. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi!