UUDISED JA TEATED

Lõppes fotokonkurss „Euroopa Liit Valga vallas“

Kuni 1. oktoobrini oli võimalik saata fotosid Europe Direct teabekeskus-Valgamaa ja Valga Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud fotokonkursile. Valga Vallavalitsuses pannakse novembris konkursile saadetud fotodest üles näitus. Laekunud piltidest kujundatakse 2020. aasta Valga valla seinakalender.

Kokku osales konkursil 39 inimest ning laekus 132 fotot. Kõige aktiivsem olid täiskasvanute vanusegrupp, kus osales 21 inimest 90 fotoga.  Algatuse eesmärk on tutvustada Euroopa Liidu fondide abil Valga vallas ellu viidud projekte. Konkursile ootasime fotosid Euroopa Liidu toel toimunud üritustest, valminud objektidest ja soetatud vahendite aktiivsest kasutamisest.

Vallavalitsus tänab kõiki, kes leidsid aega ja osalesid fotokonkursil. Novembris toimub vastuvõtt kõigile osalejate, kus kuulutatakse välja parimad fotograafid. Iga vanusegrupi (lapsed, noored, täiskasvanud) võitjale on auhinnaks elektroonikapoe kinkekaart väärtuses 200 eurot ning II-III koha omanikud saavad auhinnaks konkursi korraldajate meenetega kinkekoti.

 

Konkurssi rahastas Euroopa Komisjon.