UUDISED JA TEATED

Otepääl arutleti Kagu-Eesti mainekujunduse teemadel

2020. algab Kagu-Eesti mainekujunduse pilootprojekt, mille eesmärk on kaasta piirkonda rohkem välisinvesteeringuid ning luua uusi töökohti. Samuti on eesmärgiks seatud turismi pidev areng.

Seminari viis läbi Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist, kelle sõnul on eestlaste hinnang Kagu-Eestile ning selle piirkonna turismile oluliselt kõrgem kui näiteks lätlaste oma. „Eestlased hindavad piirkonda väga kõrgelt, lätlaste hinnangul on aga siinkandis reisimine võrreldes Lätiga kallis, mis on ka arusaadav. Mainekujunduse puhul ei saa mõelda, et teeme vaid ilusaid ja kenasid asju ning maine paraneb. Mitmed inimesed on olnud segaduses, et kuidas me jõudsime mainekujundusest töökohtade loomiseni, kuid me ei saagi rääkida oma maine parendamisest kui meil pole piisavalt töökohti, mis tagab ka inimeste siinkandis elamise," rääkis Naarits.

Mainekujunduskava eesmärkides on veel välja toodud, et tuleb kasvatada kohalike usku piirkonna arengusse välisinvesteeringute abil, uute töökohtade loomisega ning selle aktiivse kommunikatsiooniga kohalikus ja keskmeedias. Tuleb näidata piirkonna väärtust atraktiivse elamiskohana ning tuua piirkonda uusi sihtgruppe ja näidata neile Kagu-Eesti väärtust atraktiivse külastuskohana ka kõrghooajavälisel ajal.

Mainekujunduskava rõhub tugevat ka sellele, et oluline on võtta julgus kokku ja teha koostööd, sest üksi on iga maakond liiga nõrk, et saavutada tulemusi.