UUDISED JA TEATED

Puhastusala korrashoiust sõltub ka üldine heakord

Kevade saabumine toob enesega kaasa võimaluse viibida palju värskes õhus ning tegeleda meelistegevustega. Üheks selliseks tegevuseks on kindlasti paljudel majaomanikel oma koduümbruse korrastamine ja sellega ühtlasi linnailme parandamine. Vallavalitsusele on tulnud mitmeid kaebusi majaomanikelt sadeveetruupide seisukorra kohta, kus arvatakse halva vee läbilaskvuse osas olevat viga truubis. Olukorda kontrollima minnes selgub aga, et puude lehed on riisutud kraavi ning need on hakanud ummistama vee läbivoolu.
Siinkohal paar selgitust:
  • Sadeveekraavid on rajatud ning truubid paigaldatud selleks, et juhtida ära liigvesi lumesulamise või ka vihmahoogude järgselt põhjusega, et vesi ei valguks teie kinnistule ning ei põhjustaks kahjustusi. Selleks, et truubid ja kraavid vett läbi laseksid, tuleb neid hooldada, s.t. riisuda ära sinna sattunud lehed ning niitmisjärgselt hein. Selline kohustus on majaomanikele pandud heakorra eeskirja ja koormise kehtestamisega.
  • Puhastusala on kinnistu või krundiga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium, mis ulatub ristisuunast kinnistu või krundi piirist või ehitisest kümne meetri kaugusele, kuid mitte rohkem kui sõidutee piirini. Sadeveekraav jääbki selle ala sisse.
Oleksime tänulikud, kui haldusfirma haldurid tuletavad meelde seda ka oma palgal olevatele kojameestele, kes osutavad koristusteenust piirkonnas, kus kinnistu piirneb kraaviga, et lehed tuleb kraavist välja riisuda, mitte kraavi tõmmata kõdunemist ootama ja kraave ummistama.
Kui truubiga on tekkinud tehnilised probleemid, saab vallavalitsus nõustada selle kordategemisel või väljavahetamisel ning uute sadeveesüsteemide rajamisel.
Püüame igaüks hoida korras oma koduümbrused nõutud ulatuses, siis on kindlasti ka probleeme vähem ning rõõmu puhtast loodusest rohkem.
 
Vaata ka hetkel kehtivat heakorraeeskirja
 
Heakorraeeskirjas kasutatud mõistete tähendused:
  • üldkasutatav territoorium – territoorium, mis hõlmab teid, tänavaid, parke, väljakuid, platse, haljasalasid, kinnistuid, ruume, ehitisi jms, mida võivad kasutada kõik isikud;
  • krunt – isiku omandis või valduses olev maa-ala;
  • puhastusala – isiku omandis või valduses oleva kinnistuga või muu territooriumiga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium. Puhastusala ulatub ristisuunas krundi piirist või ehitisest kümne meetri kaugusele, kuid mitte rohkem kui sõidutee (sealhulgas kvartalisisese tee) servani ja veekogude kaldaalade vee piirini.
Marju Kants, hooldusspetsialist