UUDISED JA TEATED

Täideti kunagised Vilaski tuumaraketibaasi šahtid

Valga vald sai eelmisel aastal rahastuse kolme laguneva objekti likvideerimiseks. Nende seas olid ka Vilaski endise tuumaraketibaasi raketišahtid, mille täitmisel kasutatati teiste hoonete lammutamisest tekkinud jäätmeid.

Lammutati Valgas Metsa tänav 28 asunud ohtlikuks muutunud ja visuaalselt häirivad endise sõjaväebaasi hoonete varemed. Koikkülas lammutatati projekti raames vana varisemisohtlik kuivatihoone, mille ligipääs oli piiramata ning mis oli seega inimestele ohtlikuks muutunud. Mõlema objekti lammutamisest tekkinud ja käideldud jäätmeid kasutati kolmanda projekti juures ehk Vilaski raketišahtide likvideerimisel. Kuna raketišahtid on äsja täidetud, siis haljastust veel maad katmas pole.

„Valga Vallavalitsuse üks prioriteete on kasutuseks kõlbmatute ehitiste lammutamine ning nendest põhjustatud ohtlike olukordade likvideerimine, et arendada atraktiivset ja kasutajasõbralikku elukeskkonda. Hea meel on tõdeda, et mitu sellist rajatist on taas avalikust ruumist kadunud ning ei kujuta enam elanikele ohtu," sõnas Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.

Möödunud aasta detsembri lõpus teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus Valga vallavalitsust mitme esitatud projekti toetamisest. Positiivse rahastusotsuse sai lisaks Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojektile ka mitu maastiku- või linnapilti kahjustava ja kasutusest välja langenud hoone likvideerimise projekti. Kolme erineva ohtlikuks muutunud rajatise likvideerimist toetati kokku ligikaudu 100 000 euroga.