UUDISED JA TEATED

Tsirguliina lasteaed teavitab vanemaid viiruseohust

Valga valla Tsirguliina Kooli direktor Aive Aru-Raidsalu annab teada, et Tsirguliina lasteaias käival lapsel on olnud kontakt koroonapositiivse isikuga. Sellest tulenevalt ja arvestades Terviseameti soovitustega palutakse lastevanematel jälgida laste ja enda tervist. Haigustunnuste ilmnemisel palutakse kindlasti koju jääda ja sellest koheselt teavitada oma perearsti ning lasteaeda.
 
Kontaktid:
Ilme Sitik: tel 535 40776
Aive Aru-Raidsalu: tel 5190 6269
 
Lasteaed jätkab tavapärast tööd. Aive Aru-Raidsalu palub lastevanemail kinni pidada hetkel kehtivast korrast: „Lasteaialapsi võetakse vastu lasteaeda ja antakse üle vanematele vastuvõturuumis. Lapsevanemaid teistesse ruumidesse ei lubata. Vanematel on kohustus kanda lapse üleandmisel ja vastuvõtmisel maski".