UUDISED JA TEATED

Üleskutse esitamaks hinnapakkumist Valga Vabaduse 13 koolihoone ümbruse täiendavate tööde teostamiseks.

Pakkumiskutse Vabaduse 13 kooliümbruse töödeks.

Valga Vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist Valga Vabaduse 13 koolihoone ümbruse täiendavate tööde teostamiseks.

Tööde mahtu kuulub:

  • Sillutuskivide ja äärekivide paigaldamine koolimaja Kungla tänava ja Kungla tänavalt koolimaja territooriumile viivavale teele koos parkimistaskute välja ehitamisega. Leitav projekti koosseisust „ Vabaduse 13 teostatavate alade skeem" - teostatav ala A.
  • Sillutuskivide ja äärekivide paigaldamine Vabaduse tänavaga külgnevale teele koos parkimistaskute välja ehitamisega. Leitav projekti koosseisust „ Vabaduse 13 teostatavate alade skeem" - teostatav ala B.
  • Tänavavalgustusmastide (3) ja valgustite paigaldamine joonisel ette nähtud piirkonda. „Vabaduse 13 teostatavate alade skeem" - teostatav ala A.

Tööd tuleb teostada vastavalt ehitusprojektile, mis on leitav lingilt https://bit.ly/3jiYI0W

Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, mis on projektis kajastatud ja jäävad töömaa piiridesse.

Tellija jätab endale õiguse tellida töid ainult osaliselt. Pakkumise esitamiseks tuleb täita tabelina esitatud  lisa 1 lingilt https://bit.ly/3jfLNga

Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2020.a. Pakkumised esitada Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 24. juuli kl 12.00. Täiendav info Urmas Möldre tel. 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee .