UUDISED JA TEATED

Valga põhikool sai rahastuse kooli väärtuspõhiseks ja õppijakeskseks arendamiseks

Projekt „Valga põhikooli arendamine ja kujundamine väärtuspõhiseks ja õppijakeskseks kogukonnakooliks" sai rahastuse.

SA Innove otsusega rahuldati väljakuulutatud taotlusvooru „Kogukonda kaasav õpiüritus igas maakonnas ning Tallinna, Tartu, Narva ja Pärnu linnas" raames Valga põhikooli esitatud projekti „Valga põhikooli arendamine ja kujundamine väärtuspõhiseks ja õppijakeskseks kogukonnakooliks" elluviimiseks summas 2952 eurot. Projekti elluviimise tähtaeg  on 1.september kuni 31. oktoober 2018.

Pikaajalisemaks üldeesmärgiks  on areneda ja õppida ühiselt, et aidata kaasa ühise õppimise ja väärtuspõhise kultuuri saamisele osaks Valga põhikooli kui kogukonnakooli organisatsioonikultuurist. Eesmärgiks on suurendada kogukonna teadlikkust ja kaasata kogukonnaliikmeid senisest enam haridusvaldkonda ning aidata kaasa kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele. Projekti raames viiakse läbi ChangePartners OÜ konsultantide poolt väärtuste ja organisatsioonikultuuri arenguseminar kooli võtmetöötajatele. Seminari kaasatakse lapsevanemate, õpilaste ja koolipidaja esindajad. Arenguseminari eesmärkideks on:

  • tekitada ühine arusaam, mis on organisatsioonikultuur ja väärtused ning kuidas nende teadvustamine ja kokkuleppimine aitab kooli igapäevatööd paremini teha;
  • kaardistada tänases kultuuris tajutavad piiravad aspektid, mis ühist tegutsemist takistavad;
  • kirjeldada soovitud kultuur ja luua esmased väärtuste sõnastused.

Peale arenguseminari konsulteerivad konsultandid mentoritena juhtkonna liikmeid edasiste tegevussammude osas.