UUDISED JA TEATED

Valga täitub tuleva aasta suvel arhitektuuritudengitega

Möödunud nädalavahetusel liikusid Valga linnas ringi arhitektuuritudengid, keda oli siia kogunenud nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Noored kogunesid Valgas, et valmistuda järgmise aasta suvel toimuvaks Euroopa arhitektuuritudengite assambleeks. 2020. aasta suvel on seega Valga linna oodata kaheks nädalaks umbes 500 arhitektuuritudengit üle Euroopa.

15. ja 16. novembril olid noored arhitektid Valgas konverentsil, et alustada tudengitele teema tutvustamist ning rääkida sellest, kuidas ja mida järgmisel suvel ikkagi tehakse. Konverentsi raames esinesid kohaletulnutele Mattias Malk, Eik Hermann, Kaisa Karvinen, Tommi Vasko Liina-Liis Pihu, Eve Komp ning linnaekskursiooni korraldas arhitektuuritudengitele vallaarhitekt Jiri Tintera.

Arhitektuuritudengite assamblee tähendab noorte jaoks kahte töökat nädalat. Kogunetakse Valga linna, et osaleda töötubades, millest osad on teoreetilisema ja teised praktilisema loomuga. Näiteks võivad tudengid hakata looma ehitisi, installatsioone või muud. "Meil on vallaarhitekti Jiriga tihe koostöö. Ka tema sõnul on Valgas mitmeid hooneid, mis seisavad kasutuseta ja ehk saamegi järgmisel suvel mõnele neist mõelda välja huvitava lahenduse. See, mis saama hakkab oleneb väga sellest, kes töötubasid hakkavad läbi viima," räägib EASA liige Margus Tammik.

EASA [European Architecture Students Assembly] on rahvusvaheline arhitektuuriüliõpilasi ühendav organisatsioon, mida noored ise kirjeldavad kui tudengilt tudengile õpet. Nende sõnul annab see juurde traditsioonilisele arhitektuuri õppele.

Sündinud 1981. aastal Liverpoolis, mil kohalikud arhitektuuriõpilased kutsusid erinevate Euroopa riikide üliõpilasi suvekooli raames linna probleemidel kaasa mõtlema ja võimalike lahendusi pakkuma. Tänaseks on organisatsioon kasvanud tuhandeid tudengeid ühendavaks võrgustikuks, säilitades seejuures oma eripära, mis seisneb keskse juhtiva asutuse puudumises. Väärtushinnangutena võibki välja tuua hierarhia ja rahvusluse kõrvale jätmist ning võrdse hääle ja hinnangutevaba keskkonna loomist

Peamiseks väljundiks on igasuvine kahenädalane töötubadest, seminaridest ning loenguseeriatest koosnev üritus EASA, mis koguneb igal aastal erinevas Euroopa punktis, ühtse ning aktuaalse peateema alla. Sel suvel kogunetakse piirilinnas Valgas.

Viimastel aastatel on üritust korraldatud Leedus, Taanis, Horvaatias ja Šveitsis.