UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus jätkab tööd kahe asevallavanemaga

Valga vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku vallavalitsuse struktuuri muutmiseks selliselt, et valla juhtimine jätkuks edaspidi viieliikmelise meeskonna poolt, milles lisaks vallavanemale kaks asevallavanemat, lisaks kaks vallavalitsuse liiget. Reedesel istungil kiitis volikogu ettepaneku heaks.

Vallavanem Ester Karuse põhjendas struktuurimuudatust sooviga optimeerida töökorraldust ja võimalusega hoida kokku valitsemiskulusid. Vallavalitsus on eelnevalt arutanud eri valdkondade töökorraldust ja leidnud, et tööülesannete ja vastutusalade ümberjagamise tulemusel saab edasi minna kahe asevallavanemaga. „Oleme leidnud lahendusi ja korraldame vastutusalad ümber selliselt, et ükski oluline töölõik ei jääks katmata," kinnitab Ester Karuse ning lisab, et struktuuri muutmine on lisaks ka üks võimalusi eelarvesse soovitud kokkuhoidu tuua.

Karl Kirt, kes alustas Valgas asevallavanemana tööd käesoleva aasta 27. märtsist, vastutas vallavalitsuses hariduse ja kultuuri, kogukondade ning noorsootöö valdkonna eestvedamise eest. Kirt lahkus ametist omal soovil, tuues põhjuseks uued sihid ja soovi keskenduda rohkem kodukohale Tõrvale ja eesseisvatele kohalike omavalitsuste valimistele.

Valga Vallavalitsuse koosseisu kuulub nüüdsest lisaks vallavanem Ester Karusele asevallavanemad Toomas Peterson ja Mati Kikkas ning vallavalitsuse liige Madis Gross. Üks koht vallavalitsuses jääb hetkel täitmata. Vallavolikogu istung, kus struktuurimuudatuse eelnõu heaks kiideti, toimus reedel, 25. septembril.