UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja ametikohale

Vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärgiks on vallavara- ja hooldusteenistuse tegevuse  juhtimine.

Ootused kandidaadile:

  • Vähemalt 2-aastane juhtimistöö kogemus; 
  • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
  • juhtimisalased teadmised ja oskus seada eesmärke, planeerida tööprotsesse ja alluvate tööd, meeskonnatöö oskus, oskus arendada ja motiveerida alluvaid;
  • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
  • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
  • hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Pakume:

  • huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
  • meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
  • eneseteostuse ja erialase arengu võimalusi.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tööle asumise aeg 17. august 2020.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Toomas Peterson, tel 5347 6892, e-post toomas.peterson@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 22. juuliks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.