UUDISED JA TEATED

Valga vallavalitsuse meediaspetsialistina alustas tööd Lea Margus

25. veebruarist töötab Valga vallavalitsuses meediaspetsialistina Lea Margus, kes on varem tegutsenud ajakirjanikuna.

Lea Margus on omandanud Tartu Ülikoolis infokorralduse eriala aastal 2018. Praktiline kokkupuude ajakirjandus- ja kommunikatsioonitööga on Margusel ajalehtede Valgamaalane ja Lõuna-Eesti Postimees toimetuses reporterina töötamise ajast, lisaks teeb ta aeg-ajalt kaastööd vallalehele Tõrva Teataja.

Varasemalt on Lea Margus töötanud Valga Keskraamatukogus, kuid praegusele eelnenud amet oli siiski hoopis teisest valdkonnast. „Meediaspetsialistiks kandideerimise ajal töötasin ametikohal, mis on seotud tehniliste teadmiste ja tootmisseadmetega, omamoodi põnev ja tõsiseid väljakutseid pakkuv. Arvan ikka, et iga eelmistest erinev töökogemus rikastab meid ja avardab silmaringi, lisaks olen saanud veendumuse, et paljud oskused on lihtsalt äraõppimise kaugusel". Soov töötada õpitud erialale lähedases ametis oli siiski peamine, mis ajendas kandideerima meediaspetsialisti ametikohale.

Valga ei ole Marguse koduvald. „Elan Tõrva vallas, kuid võin julgelt öelda, et olen üldjoontes – just varasema töö kaudu kohalikus ajakirjanduses - tuttav Valga valla erinevate piirkondadega, paljude siinsete asutuste ja inimestega, nende rõõmude ja muredega,".

Meediaspetsialisti tööülesanneteks on avalikkusele suunatud info koostamine ja levitamine, vallavalitsuse ja volikogu istungitel otsustatu kajastamine meedias, infokanalite haldamine, valla kodulehekülje sisu koostamine ja toimetamine, osalemine vallalehe toimetamises ning vallas toimuvate sündmuste jäädvustamine ja kajastamine.