Valminud on Valga valla mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. Töö eesmärgiks on uurida Valga valla, ja eraldi Valga linna, haldusterritooriumi üldist mürataset.

Valga valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik arutelu

Valminud on Valga valla mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. Töö eesmärgiks on uurida Valga valla, ja eraldi Valga linna, haldusterritooriumi üldist mürataset.

Korrektsed andmed rahvastikuregistris loovad inimesele eeldused ladusaks ja mugavaks teenuste tarbimisteks

Siseministeerium kutsub korrastama elukohaandmeid rahvastikuregistris

Korrektsed andmed rahvastikuregistris loovad inimesele eeldused ladusaks ja mugavaks teenuste tarbimisteks

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15. november 2021
Alates esmaspäevast 25. oktoobrist alustab Tsirguliina Kooli direktori ametikohal tööd Tarmo Valgepea. Tarmo Valgepea on sündinud Kiviõlis, Ida-Virumaal läbinud ka suure osa...

Tsirguliina Kooli hakkab juhtima Tarmo Valgepea

Alates esmaspäevast 25. oktoobrist alustab Tsirguliina Kooli direktori ametikohal tööd Tarmo Valgepea. Tarmo Valgepea on sündinud Kiviõlis, Ida-Virumaal läbinud ka suure osa...

Taotluste esitamise tähtaeg on 12.11.2021 kell 16.30

Avatud on Kogukondliku turvalisuse 2021. a Valgamaa taotlusvoor

Taotluste esitamise tähtaeg on 12.11.2021 kell 16.30

Esmaspäev, 25. oktoober Valga lasteaia Buratino juhataja Merle Kaar Paide Sookure lasteaias õppereisil, asendab majandus- ja tervishoiutöötaja Leili Järve. Puuetega inimeste...

Valga Vallavalitsuse 43. nädala (25.-31.10.2021) eelinfo

Esmaspäev, 25. oktoober Valga lasteaia Buratino juhataja Merle Kaar Paide Sookure lasteaias õppereisil, asendab majandus- ja tervishoiutöötaja Leili Järve. Puuetega inimeste...

Eesti perearstid ja -õed kutsuvad 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese,...

Perearstid ja -õed kutsuvad nõustamisele ja vaktsineerima

Eesti perearstid ja -õed kutsuvad 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese,...

Muinsuskaitseamet annab igal aastal välja aastapreemiaid, et tänada ja tunnustada möödunud aasta parimaid kultuuripärandi säilitajaid ja arendajaid. Aastapreemiaid jagatakse kokku 13...

Priimetsa koolihoone on Muinsuskaitseameti aastapreemia nominent

Muinsuskaitseamet annab igal aastal välja aastapreemiaid, et tänada ja tunnustada möödunud aasta parimaid kultuuripärandi säilitajaid ja arendajaid. Aastapreemiaid jagatakse kokku 13...

Pakkumise esitamise tähtaeg on 05. november 2021 kell 11.00.

Vallavalitsus annab kasutusse Jaanikese discgolfi pargi

Pakkumise esitamise tähtaeg on 05. november 2021 kell 11.00.

Valga Vallavalitsuse 20.10.2021 istungil otsustati: Moodustada töörühm Valga valla aasta isa aunimetuse määramiseks, järgmises koosseisus: esimees: vallavanem aseesimees:...

Valga Vallavalitsuse 20.10.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 20.10.2021 istungil otsustati: Moodustada töörühm Valga valla aasta isa aunimetuse määramiseks, järgmises koosseisus: esimees: vallavanem aseesimees:...

Valga valla poliitiliste jõudude esimeste valimisjärgsete kohtumiste tulemusena otsustasid koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi alustada Valga 2.1 valimisliit ja Eesti Reformierakond.

Valga vallas alustavad koalitsiooniläbirääkimisi valimisliit ja Reformierakond

Valga valla poliitiliste jõudude esimeste valimisjärgsete kohtumiste tulemusena otsustasid koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi alustada Valga 2.1 valimisliit ja Eesti Reformierakond.

Foto: P. Purken
25. novembril 2021 toimuv Kultuurikompass "How To Change The World Through Environmentally Friendly Cultural Management? Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?"...

Registreerumine rahvusvahelisele Kultuurikompassile on avatud

25. novembril 2021 toimuv Kultuurikompass "How To Change The World Through Environmentally Friendly Cultural Management? Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?" avab...

Alates esmaspäevast, 18. oktoobrist on Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistuse koosseisus haridusspetsialistina ametis Tiina Lall, kes omab mitmekülgset kogemust...

Haridusspetsialistina alustab tööd Tiina Lall

Alates esmaspäevast, 18. oktoobrist on Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistuse koosseisus haridusspetsialistina ametis Tiina Lall, kes omab mitmekülgset kogemust...

Novembris saavad kõik asjast huvitatud inimesed esitada ideid, mida 2022. a kaasava eelarvega võiks Valga vallas ellu viia

Valga Vallavolikogu võttis vastu uue kaasava eelarve määruse

Novembris saavad kõik asjast huvitatud inimesed esitada ideid, mida 2022. a kaasava eelarvega võiks Valga vallas ellu viia

Esmaspäeval, 18. oktoobril kell 10.00-16.30 teostab Valga Valla Valimiskomisjon teistkordset häältelugemist Valga Vallavalitsuse II korruse saalis (Puiestee 8, Valga)

Valga Vallavalitsuse 42. nädala (18.-24.10.2021) eelinfo:

Esmaspäeval, 18. oktoobril kell 10.00-16.30 teostab Valga Valla Valimiskomisjon teistkordset häältelugemist Valga Vallavalitsuse II korruse saalis (Puiestee 8, Valga)

Kui valijal ei ole võimalik terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus.   Põhjendatud...

Kuidas toimub kodus hääletamine?

Kui valijal ei ole võimalik terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus.   Põhjendatud...

Valga Valla Valimiskomisjon teostab teistkordset häältelugemist 18. oktoobril 2021 kell 10.00 Valga Vallavalitsuse II korruse saalis (Puiestee 8, Valga).

Hääletamistulemuste kindlakstegemine Valga Valla Valimiskomisjonis

Valga Valla Valimiskomisjon teostab teistkordset häältelugemist 18. oktoobril 2021 kell 10.00 Valga Vallavalitsuse II korruse saalis (Puiestee 8, Valga).

Valga Vallavolikogu I koosseisu 52. istung toimus 15. oktoobril 2021 algusega kell 16 Valga Gümnaasiumi aulas ning Zoom keskkonnas. Istungil osales 27 volikogu liiget. Enne päevakorra...

Valga Vallavolikogu 15.10.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 52. istung toimus 15. oktoobril 2021 algusega kell 16 Valga Gümnaasiumi aulas ning Zoom keskkonnas. Istungil osales 27 volikogu liiget. Enne päevakorra...

Valga raudteejaama lähedale paigaldati auruvedur 1998. aastal, tähistamaks Pihkva-Valga-Riia rongiühenduse 110. aastapäeva

Ajalooline vedur on saanud värskema välimuse

Valga raudteejaama lähedale paigaldati auruvedur 1998. aastal, tähistamaks Pihkva-Valga-Riia rongiühenduse 110. aastapäeva

Trassiuuendustööd tervikuna on plaanis lõpetada hiljemalt 2021. aasta lõpuks

Küttetorustiku ehituse tõttu on suletud mitmed tänavad

Trassiuuendustööd tervikuna on plaanis lõpetada hiljemalt 2021. aasta lõpuks

15. oktoobril peetaval Valga vallavolikogu istungil teeb vallavanem Monika Rogenbaum vastava ettepaneku.

Vallavalitsus soovib spordihoone ehitamiseks ja motokompleksi arendamiseks laenu võtta

15. oktoobril peetaval Valga vallavolikogu istungil teeb vallavanem Monika Rogenbaum vastava ettepaneku.

Tänavune vabariiklik kodukaunistamise konkurss on lõppenud ning selgunud «Eesti kaunis kodu 2021» need kolm laureaati Valgamaalt, kes pälvivad presidendilt vabariikliku tunnustuse. Need on Aasa...

Valga vald tänab ja tunnustab kauni kodu loojaid

Tänavune vabariiklik kodukaunistamise konkurss on lõppenud ning selgunud «Eesti kaunis kodu 2021» need kolm laureaati Valgamaalt, kes pälvivad presidendilt vabariikliku tunnustuse. Need on Aasa...

Määrusega on kehtestatud heakorra nõuded ja koormis kinnistute omanike suhtes

Valga vallas hakkas kehtima uus heakorraeeskiri

Määrusega on kehtestatud heakorra nõuded ja koormis kinnistute omanike suhtes

Vallavalitsuse spetsialistid võõrustasid 13. oktoobril Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (REHO) Lõuna regiooni talituste juhte ja planeerijaid, kokku 15 inimest.

Valga valda külastas grupp Rahandusministeeriumi ametnikke

Vallavalitsuse spetsialistid võõrustasid 13. oktoobril Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (REHO) Lõuna regiooni talituste juhte ja planeerijaid, kokku 15 inimest.

Valga Vallavalitsus tegi 13. oktoobril otsuse lahendada Valga Muusikakooli tuleohutusnõuded, mille tarbeks eraldati reservfondist koolile 27 965 eurot.

Valga Vallavalitsus eraldas Valga Muusikakoolile raha tuleohutusnõuete täitmiseks

Valga Vallavalitsus tegi 13. oktoobril otsuse lahendada Valga Muusikakooli tuleohutusnõuded, mille tarbeks eraldati reservfondist koolile 27 965 eurot.

Vaata, mida aiajäätmete põletamisel silmas pidada

Haljastusjäätmete põletamisest Valga Vallas

Vaata, mida aiajäätmete põletamisel silmas pidada

Valga Vallavalitsuse 13.10.2021 erakorralisel istungil otsustati: Eraldada reservfondist: Valga Muusikakoolile tuleohutusnõuete täitmiseks 27 965 eurot; Tsirguliina...

Valga Vallavalitsuse 13.10.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13.10.2021 erakorralisel istungil otsustati: Eraldada reservfondist: Valga Muusikakoolile tuleohutusnõuete täitmiseks 27 965 eurot; Tsirguliina...

Foto: Rain Aunapu
Pakkumised palume esitada hiljemalt 18.10.2021 kell 12.00

Oodatakse pakkumisi Jaanikese motokeskuse taristu projekteerimiseks

Pakkumised palume esitada hiljemalt 18.10.2021 kell 12.00

Valimiste periood koondub ühte nädalasse: 11.-17.10.2021.

Käimas on kohalike omavalitsuste volikogude valimised

Valimiste periood koondub ühte nädalasse: 11.-17.10.2021.

11.10-17.10.2021 toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimisinfo on leitav Valga valla kodulehelt Esmaspäev, 11. oktoober - kell 09.00  infotund MS...

Valga Vallavalitsuse 41. nädala (11.-17.10.2021) eelinfo

11.10-17.10.2021 toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimisinfo on leitav Valga valla kodulehelt Esmaspäev, 11. oktoober - kell 09.00  infotund MS...

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis.

WIRECAT OÜ taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis.

Palume pöörata tähelepanu ja levitada tuttavate seas uusi sõnumid vaktsineerimise kohta Valga vallas

Vaktsineerimine Valga vallas 41. ja 42. nädalal

Palume pöörata tähelepanu ja levitada tuttavate seas uusi sõnumid vaktsineerimise kohta Valga vallas

President Kersti Kaljulaid külastas oma ametiaja viimasel nädalal neljapäevase Eesti ringsõidu raames Valga Põhikooli. Põhikooli juhtkond oli riigipea vastuvõtuks hoolega valmistunud ja oma asutuse...

President Kersti Kaljulaid külastas Valga Põhikooli

President Kersti Kaljulaid külastas oma ametiaja viimasel nädalal neljapäevase Eesti ringsõidu raames Valga Põhikooli. Põhikooli juhtkond oli riigipea vastuvõtuks hoolega valmistunud ja oma asutuse...

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimus eile, 5. oktoobri, õhtul pidulik tänuüritus nimega „Olemise uhkus“, kus peeti meeles valla aasta õpetajaid ja haridusspetsialiste.

Valga valla õpetajate tänuüritus õpetajate päeva puhul 5. oktoobril

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimus eile, 5. oktoobri, õhtul pidulik tänuüritus nimega „Olemise uhkus“, kus peeti meeles valla aasta õpetajaid ja haridusspetsialiste.

Pakkumised palume esitada hiljemalt 15.10.2021
Foto: Priit Purken Ruut FMi on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz

Saates "Valgalase pooltund" saavad sõna valimistel kandideerijad

Foto: Priit Purken Ruut FMi on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz

Liikluskorraldus ja linnaliinibusside nr 1 ja 2 marsruut laupäeval, 9. oktoobril toimuva Liivimaa Mihklilaada ajal. Laupäeval, 9. oktoobril 2021 kella 8 – 16 Valga kesklinnas Liivimaa...

Liikluskorralduse muudatused Liivimaa Mihklilaada ajal

Liikluskorraldus ja linnaliinibusside nr 1 ja 2 marsruut laupäeval, 9. oktoobril toimuva Liivimaa Mihklilaada ajal. Laupäeval, 9. oktoobril 2021 kella 8 – 16 Valga kesklinnas Liivimaa...

Armsad õpetajad ja haridusasutuste tugipersonal!   Õpetajate päev on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, ja tänane tähtpäev kuulub just teile, head Valga valla...

Vallavanem Monika Rogenbaumi tervitus õpetajate päevaks

Armsad õpetajad ja haridusasutuste tugipersonal!   Õpetajate päev on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, ja tänane tähtpäev kuulub just teile, head Valga valla...

Kirjalikud taotlused palume saata 25. oktoobriks 2021

Vallavalitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aasta isa tiitlile

Kirjalikud taotlused palume saata 25. oktoobriks 2021

Alates esmaspäevast, 4. oktoobrist töötab Valga Vallavalitsuse kantselei koosseisus kantseleispetsialistina Reimo Mändla. Kantseleispetsialisti peamisteks tööülesanneteks on olemasoleva...

Kantseleispetsialisti ametis alustas Reimo Mändla

Alates esmaspäevast, 4. oktoobrist töötab Valga Vallavalitsuse kantselei koosseisus kantseleispetsialistina Reimo Mändla. Kantseleispetsialisti peamisteks tööülesanneteks on olemasoleva...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 delegatsioon, kuhu kuulusid ka Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad, külastas 22.- 24.septembrini Kaunast ja Kaunase rajooni. Visiit korraldati, kuna Kaunas koos...

Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad külastasid Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta eel Kaunast

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 delegatsioon, kuhu kuulusid ka Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad, külastas 22.- 24.septembrini Kaunast ja Kaunase rajooni. Visiit korraldati, kuna Kaunas koos...

Esmaspäev, 4. oktoober - kell 08.30 valimiskomisjoni erakorraline koosolek nõupidamiste ruumis; - kell 09.00  laiendatud infotund MS Teamsi keskkonnas, osalevad...

Valga Vallavalitsuse 40. nädala (4.-10.10.2021) eelinfo:

Esmaspäev, 4. oktoober - kell 08.30 valimiskomisjoni erakorraline koosolek nõupidamiste ruumis; - kell 09.00  laiendatud infotund MS Teamsi keskkonnas, osalevad...

Armsad Valga valla seeniorid! Oktoobrikuu esimesel päeval liigume sügiskuusse ja ühtlasi tähistame rahvusvahelist eakate päeva. Sel päeval pööratakse tähelepanu vanemate inimeste tervisele ja...

Vallavanema tervitus eakate päeva puhul

Armsad Valga valla seeniorid! Oktoobrikuu esimesel päeval liigume sügiskuusse ja ühtlasi tähistame rahvusvahelist eakate päeva. Sel päeval pööratakse tähelepanu vanemate inimeste tervisele ja...

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse 15.10 – 14.11 2021 Valga Vallavalitsuse 1. korrusel, Raavitsa küla Pärna ja Riisali bussipeatuses ning Valga valla kodulehel. foto:...

Raavitsa küla, Tiigi detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse 15.10 – 14.11 2021 Valga Vallavalitsuse 1. korrusel, Raavitsa küla Pärna ja Riisali bussipeatuses ning Valga valla kodulehel. foto: Maa-ameti...

Pakkumuse palume esitada hiljemalt 08.10.2021 kella 12

Vallavalitsus ootab pakkumisi kinnisvara hindamise hankes

Pakkumuse palume esitada hiljemalt 08.10.2021 kella 12

29. septembril kogunesid Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse Valga väärikate ülikooli õppurid, kes on võtnud südameasjaks uute teadmiste omandamise. Eakamaid õppureid tervitas Valga vallavanem...

Valga väärikate ülikool alustas taas

29. septembril kogunesid Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse Valga väärikate ülikooli õppurid, kes on võtnud südameasjaks uute teadmiste omandamise. Eakamaid õppureid tervitas Valga vallavanem...

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Linnamets 5" Valga vallavalitsuse kantseleisse 25. oktoobriks 2021 kella 15.00.

Vallavalitsus võõrandab enampakkumise teel raieõigust

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Linnamets 5" Valga vallavalitsuse kantseleisse 25. oktoobriks 2021 kella 15.00.

Reedel käisid Valga Vallavalitsuses toredad külalised, Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli noored noored koos juhendajate Anneli Malleuse ja Nadezda Selivjorstovaga ning TOREvandiga. ...

Valga vallavalitsust külastas TOREvant

Reedel käisid Valga Vallavalitsuses toredad külalised, Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli noored noored koos juhendajate Anneli Malleuse ja Nadezda Selivjorstovaga ning TOREvandiga. ...

Täida juuresolev ankeet, ootame tagasisidet kuni 05.10.2021.

Biojäätmete kohtkompostimise edendamisest Valga vallas

Täida juuresolev ankeet, ootame tagasisidet kuni 05.10.2021.

Esmaspäev, 27. september Esmaspäeval toimuvad COVID-19 vastu vaktsineerimise infotunnid kõigile huvilistele. Kell 14.00- 15.00 saab infotundi jälgida ETV+ kanalil ning rus.postimees.ee...

Valga Vallavalitsuse 39. nädala (27.09. - 03.10.2021) eelinfo

Esmaspäev, 27. september Esmaspäeval toimuvad COVID-19 vastu vaktsineerimise infotunnid kõigile huvilistele. Kell 14.00- 15.00 saab infotundi jälgida ETV+ kanalil ning rus.postimees.ee...

Esmaspäeval, 27. septembril toimuvad COVID-19 vastu vaktsineerimise infotunnid kõigile huvilistele. Kell 14.00-15.00 saab infotundi jälgida ETV+ kanalil ning rus.postimees.ee ning...

Vaktsineerimise infotund tuleb taas!

Esmaspäeval, 27. septembril toimuvad COVID-19 vastu vaktsineerimise infotunnid kõigile huvilistele. Kell 14.00-15.00 saab infotundi jälgida ETV+ kanalil ning rus.postimees.ee ning...

Fotol Valga Vallavolikogu liikmed enne viimast I koosseisu korralist istungit/ Rain Aunapu

Valga Vallavolikogu 13. septembri 2021 istungi kokkuvõte

Fotol Valga Vallavolikogu liikmed enne viimast I koosseisu korralist istungit/ Rain Aunapu

Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad viibivad sel nädalal Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kus seekordne Eesti näitus räägib kahanevate linnade valikutest ja võimalustest.   ...

Valga tutvustab Veneetsias siinsete linnade kohanemist kahanemisega

Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad viibivad sel nädalal Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kus seekordne Eesti näitus räägib kahanevate linnade valikutest ja võimalustest.   ...

Peeti meeles tänavu aprillist septembrini 70ndat või veelgi väärikamat juubelit tähistanuid

Valga vald õnnitles väärikas eas sünnipäevalapsi

Peeti meeles tänavu aprillist septembrini 70ndat või veelgi väärikamat juubelit tähistanuid

Pakutakse ka veebiloenguid
Kuni 7. oktoobrini on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuseks. Toetus on suunatud lastele ja noortele vanuses 7. - 19. aastat.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse uus taotlusvoor lastele ja noortele

Kuni 7. oktoobrini on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuseks. Toetus on suunatud lastele ja noortele vanuses 7. - 19. aastat.

Vallavanem Monika Rogenbaum allakirjastas täna, 21.09, Sooru küla mänguväljaku rekonstrueerimise hankelepingu firmaga Playcenter OÜ. Sooru mänguväljaku ümberehitamise projekti põhjal pakutakse...

Sooru küla mänguväljak ehitatakse nõuetekohaselt ümber

Vallavanem Monika Rogenbaum allakirjastas täna, 21.09, Sooru küla mänguväljaku rekonstrueerimise hankelepingu firmaga Playcenter OÜ. Sooru mänguväljaku ümberehitamise projekti põhjal pakutakse...

Ruut FMi on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz.

Saates "Valgalase pooltund" räägitakse Maal elamise päevast

Ruut FMi on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz.

Valga Vallavalitsuse eelmisel nädalal, 16.09, toimunud istungil otsustati eraldada toetust spordi reservist :

Valga vald premeeris suurvõistlustel edukalt esinenud sportlasi

Valga Vallavalitsuse eelmisel nädalal, 16.09, toimunud istungil otsustati eraldada toetust spordi reservist :

Valga Vallavalitsus viis läbi rahvusvahelise riigihanke linnalasteaedadele toitlustusteenuse ostmiseks, kuna leping varasema toitlustajaga lõppes 31. augustil.

Valga linna lasteaedade toitlustamisest

Valga Vallavalitsus viis läbi rahvusvahelise riigihanke linnalasteaedadele toitlustusteenuse ostmiseks, kuna leping varasema toitlustajaga lõppes 31. augustil.

Valga Vallavalitsuse 38. nädala (20.-26.09.2021) eelinfo: Esmaspäev, 20. september Valga põhikoolid ja Valga vallavalisus allkirjastavad põhikooli eelkutse- ja karjääriõppe lepingu...

Valga Vallavalitsuse 38. nädala (20.-26.09.2021) eelinfo

Valga Vallavalitsuse 38. nädala (20.-26.09.2021) eelinfo: Esmaspäev, 20. september Valga põhikoolid ja Valga vallavalisus allkirjastavad põhikooli eelkutse- ja karjääriõppe lepingu...

Valga Vallavalitsuse toel viiakse ellu Kaagjärve piirkonna elanike soov luua juba Karula valla ajal raamatukogus ettevalmistatud ruumidesse väike kogukonnaköök. Selleks on vallavalitsus juba suvel...

Kaagjärve raamatukogu ruumidesse tuleb kööginurk

Valga Vallavalitsuse toel viiakse ellu Kaagjärve piirkonna elanike soov luua juba Karula valla ajal raamatukogus ettevalmistatud ruumidesse väike kogukonnaköök. Selleks on vallavalitsus juba suvel...

Pildil: Tulevikuvisioon Uus tn 14 hoonest Pakkumised esitada hiljemalt 24.09.2021 kell 12.00

Oodatud on hinnapakkumised omanikujärelevalve teenusele

Pildil: Tulevikuvisioon Uus tn 14 hoonest Pakkumised esitada hiljemalt 24.09.2021 kell 12.00

Valga vallas taastati suvel kogukondadele suunatud projektide eelarvemaht ning vallavalitsus kinnitas eilsel istungil toetused 11 projektitaotlusele kogusummas 10 356,75 eurot. Muuhulgas said...

Valga vald toetab kogukondade arengule suunatud projekte

Valga vallas taastati suvel kogukondadele suunatud projektide eelarvemaht ning vallavalitsus kinnitas eilsel istungil toetused 11 projektitaotlusele kogusummas 10 356,75 eurot. Muuhulgas said...

Valga Vallavalitsus võttis eelmisel kolmapäeval 8. septembril 2021, vastu korralduse, mille põhjal muudeti Pedeli jõe paisjärvede nimesid. Foto: Rain Aunapu

Pedeli jõe paisjärved said uued nimed

Valga Vallavalitsus võttis eelmisel kolmapäeval 8. septembril 2021, vastu korralduse, mille põhjal muudeti Pedeli jõe paisjärvede nimesid. Foto: Rain Aunapu

Seoses Valga linna J. Kuperjanovi tänava teekatte taastamistöödega on liiklus tavakasutuseks suletud alates Pika ja J. Kuperjanovi tänava ristmikust kuni Tambre raudteeületuskohani. Tänava...

Teeremondi tõttu on muudetud liikluskorraldust J. Kuperjanovi tänaval

Seoses Valga linna J. Kuperjanovi tänava teekatte taastamistöödega on liiklus tavakasutuseks suletud alates Pika ja J. Kuperjanovi tänava ristmikust kuni Tambre raudteeületuskohani. Tänava...

Valga vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Priimetsa Kooli spordikompleksi rajamiseks, lisaks uue 995,5 m2 suuruse hoone ehitamisele rajab vald muuhulgas külastajate sõidukite tarvis uue parkla...

Priimetsa kooli spordihoone ehitus algab veel käesoleval aastal

Valga vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Priimetsa Kooli spordikompleksi rajamiseks, lisaks uue 995,5 m2 suuruse hoone ehitamisele rajab vald muuhulgas külastajate sõidukite tarvis uue parkla...

Valga haigla meeskond korraldab vaktsineerimist neljapäeval, 16. septembril Valga Spordihallis kell 9.00-16.00 ja reedel, 17. septembril Selveri parklas kell 15.00-19.00.

Käesoleval nädalal kasutatakse Valgas vaktsineerimisel ka Janssen vaktsiini

Valga haigla meeskond korraldab vaktsineerimist neljapäeval, 16. septembril Valga Spordihallis kell 9.00-16.00 ja reedel, 17. septembril Selveri parklas kell 15.00-19.00.

Ruut FMi on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz.

Saates "Valgalase pooltund" on peamiselt jutuks käimasolevad teetööd

Ruut FMi on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz.

Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda haridus- ja kultuuritööst inspireeritud spetsialisti

Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda haridusspetsialisti

Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda haridus- ja kultuuritööst inspireeritud spetsialisti

Rahandusministeerium avalikustas 16. augustil kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemete tulemused. Minuomavalitsus.ee andmete pea 600 mõõdiku analüüs näitas, et kõige suurema arengu 2020....

Valga valda tunnustati suurima arenguhüppe teinud omavalitsuse tiitliga.

Rahandusministeerium avalikustas 16. augustil kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemete tulemused. Minuomavalitsus.ee andmete pea 600 mõõdiku analüüs näitas, et kõige suurema arengu 2020....

Teeme Ära liikumisest välja kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat korda. Ühtlasi on see pandeemia jooksul toimuv teine selline...

Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat korda.

Teeme Ära liikumisest välja kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat korda. Ühtlasi on see pandeemia jooksul toimuv teine selline...

Valga valla valimiskomisjon töötab E-K kell 10.00-12.00 vallavalitsuse hoones Puiestee tn 8, ruum 200. Rohkem infot:  https://www.valga.ee/valimiskomisjon Esmaspäev, 13. september ...

Valga Vallavalitsuse 37. nädala (13.- 19.09.2021) eelinfo

Valga valla valimiskomisjon töötab E-K kell 10.00-12.00 vallavalitsuse hoones Puiestee tn 8, ruum 200. Rohkem infot:  https://www.valga.ee/valimiskomisjon Esmaspäev, 13. september ...

Tööd toimuvad E. Enno, Allika, J. Kuperjanovi, Tähe, Sepa ja Uue tänava piirkonnas.

Valgas uuendatakse küttetorustikke

Tööd toimuvad E. Enno, Allika, J. Kuperjanovi, Tähe, Sepa ja Uue tänava piirkonnas.

Saame kokku esmaspäeval, 13. septembril kell 17:00 Priimetsa kooli siseõues (Vabaduse tn 13)

Räägi kaasa vabaduse tänava tuleviku osas!

Saame kokku esmaspäeval, 13. septembril kell 17:00 Priimetsa kooli siseõues (Vabaduse tn 13)

Valga valla valimiskomisjon registreeris reedel, 10. septembril kandidaadid kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Kokku osaleb Valga Vallavolikogu valimistel neli erakonda, Eesti...

Valga vallas registreeriti kandidaadid kohalike omavalitsuste valimisteks

Valga valla valimiskomisjon registreeris reedel, 10. septembril kandidaadid kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Kokku osaleb Valga Vallavolikogu valimistel neli erakonda, Eesti...

Pakkumised palume esitada hiljemalt 17.09.2021 kell 12.00

Oodatakse hinnapakkumisi Tsirguliina Kooli piirdeaia ehitamiseks

Pakkumised palume esitada hiljemalt 17.09.2021 kell 12.00

Valga vallavalitsuse 8. septembri erakorralisel istungil otsustati muuhulgas omandada vallale kinnisasi asukohaga Tähe tn 31a, eesmärgiga lammutada kinnistul asuv kortermaja. Ostutehingu...

Peatselt kaob linnapildist ohtlik kortermaja

Valga vallavalitsuse 8. septembri erakorralisel istungil otsustati muuhulgas omandada vallale kinnisasi asukohaga Tähe tn 31a, eesmärgiga lammutada kinnistul asuv kortermaja. Ostutehingu...

Valga Vallavalitsuse 8.09.2021 erakorralisel istungil otsustati: Määrata Jaanikese külas Lille tänava ääres asuvate kinnistutega liitmiseks sobivate maade lähiaadressid, katastriüksuse...

Valga Vallavalitsuse 8.09.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 8.09.2021 erakorralisel istungil otsustati: Määrata Jaanikese külas Lille tänava ääres asuvate kinnistutega liitmiseks sobivate maade lähiaadressid, katastriüksuse...

Soovitame vanematel tuua lapsed tervislikuks hommikueineks lasteaeda, kindlasti sellest eelnevalt teada andes.

Valla lasteaiad pakuvad tasuta hommikusööki

Soovitame vanematel tuua lapsed tervislikuks hommikueineks lasteaeda, kindlasti sellest eelnevalt teada andes.

Raamatukogu jääb külastajatele avatuks ka ehitustööde ajal.

Valga keskraamatukogu saab jõuludeks tuleohutumaks

Raamatukogu jääb külastajatele avatuks ka ehitustööde ajal.

Taotlusi saab esitada kuni 20. september 2021 (k.a).

Avanes noorte omaalgatust toetav taotlusvoor

Taotlusi saab esitada kuni 20. september 2021 (k.a).

Näitus jääb Valga Keskraamatukogus avatuks 12. oktoobrini 2021.

Rändnäituse „Kodukoha kompass“ eelviimane peatuslinn on Valga!

Näitus jääb Valga Keskraamatukogus avatuks 12. oktoobrini 2021.

Muutunud graafikud kehtivad alates esmaspäevast, 13. septembrist.

Muutuvad mitme maakonnaliini sõidugraafikud

Muutunud graafikud kehtivad alates esmaspäevast, 13. septembrist.

Vallavalitsus on kujundamas Vabaduse tänava tulevikuvisiooni ja kutsub vallaelanikke kaasa rääkima ning arvamust avaldama selle Valga linnale nii olulise tänava osas. Avalik arutelu toimub...

Räägi kaasa Vabaduse tänava ruumilise lahenduse osas!

Vallavalitsus on kujundamas Vabaduse tänava tulevikuvisiooni ja kutsub vallaelanikke kaasa rääkima ning arvamust avaldama selle Valga linnale nii olulise tänava osas. Avalik arutelu toimub...

Saates on külas Valga Sport juhataja Meelis Kattai

Saates "Valgalase pooltund" räägitakse algavast spordihooajast

Saates on külas Valga Sport juhataja Meelis Kattai

Kolmapäeval, 8. septembril on soovijail võimalus COVID-19 vastu vaktsineerida Valgamaa Kutseõppekeskuses. Vaktsineerima võib tulla eelregistreerimata. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. ...

Kolmapäeval saab vaktsineerida Valgamaa Kutseõppekeskuses

Kolmapäeval, 8. septembril on soovijail võimalus COVID-19 vastu vaktsineerida Valgamaa Kutseõppekeskuses. Vaktsineerima võib tulla eelregistreerimata. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. ...

Valga Vallavalitsus on võtnud arvele ehitise asukohaga Iigaste küla, Lauda, Valga vald (katastritunnus 85501:001:0481).

Teadaanne peremehetu ehitise arvelevõtmise kohta

Valga Vallavalitsus on võtnud arvele ehitise asukohaga Iigaste küla, Lauda, Valga vald (katastritunnus 85501:001:0481).

Valga valla valimiskomisjon töötab E-R kell 10.00-12.00 vallavalitsuse hoones Puiestee tn 8, ruum 200. Rohkem infot: https://www.valga.ee/valimiskomisjon

Valga Vallavalitsuse 36. nädala (06.-12.09.2021) eelinfo

Valga valla valimiskomisjon töötab E-R kell 10.00-12.00 vallavalitsuse hoones Puiestee tn 8, ruum 200. Rohkem infot: https://www.valga.ee/valimiskomisjon

Vallavolikogu andis aprillis vallavalitsusele loa osaleda projektis „Sport Koolis", mis on ellu kutsutud pakkumaks koolidele tuge sporditundide läbiviimisel ja rikastamisel. Oma positiivse...

Valga Põhikoolis käivitub septembris projekt "Sport Koolis".

Vallavolikogu andis aprillis vallavalitsusele loa osaleda projektis „Sport Koolis", mis on ellu kutsutud pakkumaks koolidele tuge sporditundide läbiviimisel ja rikastamisel. Oma positiivse otsuse...

Valga Depoo koostöös Valga Kutseõppekeskusega on üheskoos loonud uue töökohapõhise eriala, milleks on raudteeveeremi lukksepp. Õpe hakkab toimuma vene keeles ja kestab ühe aasta. Raudteega seotud...

Omanda uus eriala Valgamaa Kutseõppekeskuses.

Valga Depoo koostöös Valga Kutseõppekeskusega on üheskoos loonud uue töökohapõhise eriala, milleks on raudteeveeremi lukksepp. Õpe hakkab toimuma vene keeles ja kestab ühe aasta. Raudteega seotud...

Valga Kaugõppegümnaasium otsib oma meeskonda alates 1.oktoobrist 2021.a inimese- ja karjääriõpetuse õpetajat – osalise koormusega.

Valga Kaugõppegümnaasiumi tööpakkumine

Valga Kaugõppegümnaasium otsib oma meeskonda alates 1.oktoobrist 2021.a inimese- ja karjääriõpetuse õpetajat – osalise koormusega.

Eestis algatatud maailmakoristuspäev, korraldab 6.-19. septembrini üle-eestilise elektroonika kogumise ringreisi, mille käigus soovitakse kokku koguda sahtlites ja kappides seisvad kümned tuhanded...

7. septembril saab Valga linnas ära anda elektroonikajäätmeid

Eestis algatatud maailmakoristuspäev, korraldab 6.-19. septembrini üle-eestilise elektroonika kogumise ringreisi, mille käigus soovitakse kokku koguda sahtlites ja kappides seisvad kümned tuhanded...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 koos Lõuna-Eesti omavalitsustega ootab kõikidelt kultuurikorraldajatelt, sädeinimestelt ja ettevõtjatelt ideid Tartu 2024 Lõuna-Eesti taotlusvooru. Regionaalse...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ootab kuni 1. oktoobrini ideid Lõuna-Eesti taotlusvooru

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 koos Lõuna-Eesti omavalitsustega ootab kõikidelt kultuurikorraldajatelt, sädeinimestelt ja ettevõtjatelt ideid Tartu 2024 Lõuna-Eesti taotlusvooru. Regionaalse...

Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta 100
of 34