UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavolikogu 29. mai 2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavolikogu 29.05.2020 istungil otsustati:

Kohustada Valga Vallavalitsust teostama toiminguid Laatre alevikus Uus tn 4 asuva lagunenud peremehetu ehitise hõivamisel.

Kehtestada Tsirguliina kooli põhimäärus.

Muuta Valga Vallavolikogu 15.12.2017 otsusega nr 20 kinnitatud sotsiaalkomisjoni koosseisus järgmised muudatused:

  • arvata välja komisjoni koosseisust Kätlin Podiradt;
  • kinnitada komisjoni liikmeks Tiia Pärnik-Pernik.

Nimetada Valga linna aukodanikuks Raimond Luts ja anda talle üle tiitliga kaasnev Raemedal. Kanda linna aukodanik Raimond Luts Valga Linna Auraamatusse.

Kinnitada

  • Valga valla 2019. aasta eelarve suurendamine sihtotstarbeliste laekumiste võrra kogusummas 2 190 333 eurot.
  • Valga valla 2019. aasta lisaeelarve muutmine kogusummas 1 554 159 eurot.
  • Valga valla 2020. aasta II lisaeelarve kogumahus 1 707 081 eurot, sh põhitegevuse eelarve tulud 457 492 eurot, kulud 365 004 eurot ja tulem 92 488 eurot, finantseerimistegevus 219 735 eurot, investeerimistegevuse kulud 1 342 077 eurot ja likviidsete varade muutus 1 029 854 eurot.

Salajase hääletuse tulemusel valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Monika Rogenbaum.