UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu istung toimub 27. septembril Valga raudteejaamas

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 22) toimub reedel 27. septembril 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaamas.

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Otsustuskorras munitsipaalomandisse kuuluvale kinnistule Lembitu tn 2 hoonestusõiguse seadmine. (OE 1-4/61)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

2.

Loa andmine riigihanke korraldamiseks.

(OE 1-4/62)

vallahoolduse teenistuse  juhataja Arno Uprus

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

3.

Koerte ja kasside pidamise eeskiri.

(ME 1-4/64)

vallahoolduse teenistuse  juhataja Arno Uprus

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

4.

Valga valla asumi-, aleviku- ja külavanema statuut. (ME 1-4/65)

asevallavanem Kalmer Sarv

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

5.

Arengu- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine. (OE 1-4/56)

arengu- ja majandus-komisjoni esimees Ilmar Tõlner

 

6.

Korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine. (OE 1-4/63)

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

 

7.

Muud küsimused ja informatsioon.

7.1 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020–2023 eelnõu tutvustamine;

7.2 olulisematest tulemustest ja tegevustest vallas septembris 2019.

7.1 asevallavanem Viktor Mägi ja vallavanem Margus Lepik

7.2 vallavanem Margus Lepik

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, vallavalitsuse liikmed Arno Uprus ja Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, kommunikatsioonijuht Põim Kama.