UUDISED JA TEATED

Valgamaa ettevõtjad saavad taotleda erinevaid toetusi!

Valgamaal tegutsevatel ettevõtjatel on võimalik taotleda investeeringuteks alljärgnevaid toetusi:

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Taotlusvoor on avatud 24. juuli-30. september kell 17.00

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 10 000 – 50 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 60 % projekti abikõlblikest kuludest

Toetust saab taotleda:

- Valga-, Võru- või Põlvamaal tegutsev ettevõtja, mis annab tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa kümmet miljonit eurot;

- on äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud

- taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht vähemalt 10 000 eurot

- ei või olla avaliku sektori üksuse otsese või kaudse mõju all olev äriühing

- majandusaasta aruanded peavad olema korrektselt esitatud

Lisainfot toetusmeetme täpsemate tingimuste ja taotluse protsessi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt, lisaks toimuvad nii Võrus, Põlvas kui ka Valgas infopäevad.

Infopäevale palume end registreerida hiljemalt 30.07.2019.

Infopäevade ajakava:

  • 1. augustil kell 13-16 Võrus (Jüri 12, II korruse saal). Registreerimine infopäevale: https://forms.gle/FBe27b1NbbgCSY1s7
  • 2. augustil kell 13-16 Põlvas (Kesk 20, III korruse saal). Registreerimine infopäevale: https://forms.gle/dtRUWXgz4nAcEi5S9
  • 5. augustil Valgas kell 13-16 (Valga raekoda, Kesk 11, I korruse saal). Registreerimine infopäevale: https://forms.gle/WMCh1BXijSD9tMc56

Lisainfo: Ülle Vilo, tel 510 3254

 

Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlusvoor on avatud 26. august-13. september kell 16.00

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 60 % projekti abikõlblikest kuludest

Toetust saab taotleda Otepää ja Valga valla (va Valga linn) ettevõtja, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele.

Lisainfo: Valgamaa Partnerluskogu, Tiina Ivask, tel: 5349 1195. Aili Keldo, tel: 5373 5503.

 

Starditoetus

Taotlusvoor on avatud.

Toetus taotluse kohta on kuni 15 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 80 % projekti abikõlblikest kuludest

Toetust saab taotleda ettevõtja, mis on äriregistri andmetel tegutsenud kuni 24 kuud

Lisainfot toetusmeetme täpsemate tingimuste ja taotluse protsessi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Lisainfo: Ülle Vilo, tel: 510 3254

Lisaks EASi poolt pakutavad toetused https://www.eas.ee/teenused/