UUDISED JA TEATED

Valgas olid külas täiskasvanute gümnaasiumide direktorid

Reedel külastasid Valgat täiskasvanute gümnaasiumide direktorid ja ANDRASe esindajad. Esmalt võõrustas neid Valga Kaugõppegümnaasium.

Valga Kaugõppegümnaasiumi direktori Airi Mägi sõnul toimuvad taolised koolijuhtide kokkusaamised juba neljandat aastat. Kui eelmisel aastal saadi kokku Rakveres, siis sel aastal oli sihtpunktiks Kagu-Eesti. "Eile võõrustas külalisi Võru ja täna ollakse Valgas. Tutvustame Valga Kaugõppegümnaasiumi tegemisi ning seejärel minnakse Valgamaa Kutseõppekeskusesse, kus tutvustatakse kooli ja seal õpitavaid erialasid," sõnas Mägi.

Valga Kaugõppegümnaasiumi sotsiaalpedagoog Iina Kalbri tutvustas külalistele maja ning kooli ajalugu ja tegevust läbi aastate. „Valga Kaugõppegümnaasiumis õpib 115 õpilast sh põhikooli astmes 17. Meie eesmärgiks, nagu ka kõikidel teistel koolidel, on õpilaste arvu suurendamine ning väljalangevuse vähendamine," sõnas Kalbri.

Ta rääkis projektist „Valgamaa haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse" ja andis ülevaate ka sügisel käivitunud e-õppest. „ Hetkel on rakendunud e-õpe 10. klassile. Järgmisel õppeaastal on plaan avada e-õpe ka 11. klassile ja ülejärgmisel õppeaastal 12. klassile," rääkis Kalbri.

Külalisi tervitas Valga asevallavanem Kalmer Sarv. Üheskoos arutleti kaugõppegümnaasiumide vajalikkuse ja tuleviku üle.