UUDISED JA TEATED

Vallavalitsus taotleb volikogu nõusolekut spordiprojektis osalemiseks

Vallavalitsus pöördub volikogu poole loa saamiseks osaleda projektis „Sport Koolis", mis peaks Valga valla ühele koolile andma järgmisel õppeaastal tõhusat tuge sporditundide läbiviimisel ja rikastamisel.

Mida projekt endast täpsemalt kujutab? Eesti Olümpiakomitee (EOK) on leidnud võimaluse, kuidas kujundada laste liikumisharjumusi, tutvustades noorematele õpilastele erinevaid spordialasid ning soovib neid võimalusi piloteerida erinevates koolides üle Eesti. Asevallavanem Mati Kikkase selgitusel on projekti üldine eesmärk toetada laste mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist. „Projekti tulemusena soovitakse saada kinnitust, et lastes on võimalik tekitada ja hoida huvi liikumise ja erinevate spordialade harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Samuti peaks see välja tooma kitsaskohad, millele pöörata tähelepanu, et ka pikemas perspektiivis oleks liikumine ja sport koolikultuuri lahutamatu osa".

Juhul, kui kõik läheb plaanipäraselt, saab projektis osaleda Valga Põhikool, sest just nemad on selleks soovi avaldanud. „Tegime taotluse koolipidajale, initsiatiiv aga tuli meie kehalise kasvatuse õpetajatelt, kellele EOK projekt silma jäi," märgib põhikooli direktor Hanne-Ly Luik-Stogov.

Mida projektis osalemine annab? Õpilastele tutvustatakse erinevaid spordialasid, tekitades huvi ja sisemist vajadust sportimiseks ja liikumiseks. Projekti kohaselt tutvustatakse õppeaasta jooksul Valga Põhikooli 1. klasside õpilastele põhjalikult kolme erinevat spordiala - ühte spordiala kaks korda nädalas kolme kuu jooksul. Oodatava tulemusena on õppeaasta lõppedes õpilastes tekkinud huvi ja harjumus liikumiseks ja sportimiseks ning loodetavalt on osad lapsed leidnud endale meeldiva ala, mida soovitakse ka edaspidi treeningutel harrastada. Projekt annab ühtlasi võimaluse koostada õppijate vajadusi arvestav ja valikuid rikastav päevakava.

Projekti kogumaksumus oleks 9 800 eurot, sellest Valga valla omaosalus on pool summast ehk 4 900 eurot. Kui volikogu 30. aprilli istungil nõusoleku annab, teostatakse projektitegevused Valga Põhikoolis 2021/22 õppeaastal.