UUDISED JA TEATED

Vallavalitsust külastas TOREvant!

Täna külastasid Valga Vallavalitsust Valga Põhikooli noored koos õpetajate ning TOREvandiga. Külastuse eesmärk oli tänada valda toetuse ja koostöö eest, mis võimaldas sõita TORE suvekooli.

2020. aasta TORE suvekool, kus osalesid ka Valga Põhikooli noored, toimus Tuksis, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas ja sinnasõiduks kulus vägagi ära valla poolne toetus.

Valga Põhikool on aktiivselt vallas TORE tegevust arendamas, tehes koostööd teiste koolidega kaugemaltki, see puudutab õpilasvahetust ja erinevaid tegevusi. Tugiõpilastegevus arendab peamiselt kolme suunda koolis: tugiõpilaste endi toimetulek; sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele; õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

MTÜ NÜ TORE üldine missioon on suurendada koolides ja kogu ühiskonnas nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jõudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiõpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline võrgustik.

Valga Vallavalitsus tänab noori toreda külastuse eest ning soovib edu tänuväärseks tegevuseks alanud kooliaastal!