UUDISED JA TEATED

Võimalus taotleda toetust vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Valga linnas on palju majapidamisi, mis ei ole teatud põhjustel liitunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Üks põhjustest võib-olla vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise maksumus ning seetõttu otsustatakse tihti odavama lahenduse (kogumismahuti) kasuks. Pikas perspektiivis on siiski ühiskanalisatsiooniga liitumine majanduslikult kasulikum kui kogumismahuti kasutamine.

Alates 5. juunist on eraisikutel võimalik taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust saavad taotleda kõik isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Valga vallas on vaid üks selline reoveekogumisala, see on Valga linna reoveekogumisala.

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Abikõlbulik on kinnistule veevärgi ja kanalisatsiooni torustiku rajamine liitumispunktist kuni elamu ühenduspunktini või kogumismahuti rajamine või ümberehitamine. Kogumismahuti rajamisel või ümberehitamisel peab kogumismahuti suurus olema vähemalt 5 m³. Kogumismahuti ümberehitamise all mõeldakse olemasoleva kogumismahuti väljavahetamist uue vastu, mitte olemasoleva parandamist.

Kogumismahuteid on lubatud Valga linnas paigaldada vaid piirkonda, kuhu ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi. Valga linnas asuvatele kinnistutele, millele on välja ehitatud ühiskanalisatsiooniga liitumise punkt, kogumismahuteid paigaldada ei saa.

Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot. Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Põhjalik info toetuse kohta on saadaval KIK-i koduleheküljel: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus www.kik.ee