« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse teade

Taotleja andmed

Ärinimi / Nimi
Marico Metall OÜ
 
Kontaktisik
Einar Teesalu
 

Tegevus

Alates 2019. aasta algusest tegutseb Marico Metall OÜ Valga jäätmejaama operaatori ülesannetes, võttes Valga maakonna elanikkonnalt ja kohalikelt ettevõtetelt vastu ohtlikke, metalli- ja tavajäätmeid.
Jäätmed kogutakse võimalusel liigiti ja ladustatakse olenevalt jäätmetüübist kas platsil aunades või konteinerites ning ka sisetingimustes

Ettevõte kasutab oma töös valdkonnas tavapäraselt kasutuses olevaid
tehnoloogiaid ja tehnikat. Ettevõtte tegevusega ei kaasne õhusaastet. Tarbitav energiahulk on antud valdkonnas tavapärane.
 
Planeeritava tegevusega ei kaasne ülemäärast müra-, tolmu-,vibratsiooni või tolmuteket. Metallijäätmete käitlemisega kaasneb teatav müra. Ettevõtte vahetusse lähedusse elamuid või müratundlikke asutusi ei jää. Müra ei ületa ettenähtud müranorme. Lähim elamumaa sihtotstarbega kinnistu asub ca 200 meetri kaugusel kagus. Üldine asustus jääb ca 700 meetri kaugusele edela-lääne suunale. Ehitus- ja lammutusprahi käitlemisega võib kaasneda tolmu teke. Kuivõrd ettevõte ei plaani ehitusjäätmete sorteerimist oma põhitegevusena,
on tolmu teke pigem erand, siis selle tegevusega kaasneda võiv tolmu häiring on marginaalne ja ei kujuta endast keskkonnariski.