« Tagasi

Valga valla kultuuriasutused ühinevad

Valga valla kultuuriasutused ühinevad

Valga Vallavolikogu otsustas asutada 1. juunist 2024 kultuurivaldkonna ühendasutuse Valga Kultuurikeskus, mille alla alates 1. septembrist koonduvad oma tegevustega Valga linna kultuurikeskus, Hargla Maakultuurimaja, Lüllemäe Kultuurimaja ja Tsirguliina Rahvamaja. Maapiirkondade kultuurimajad saavad ühendasutuse koosseisus jätkata struktuuriüksustena ning kasutada jätkuvalt oma ajaloolist nime. Paralleelselt eraldatakse linnas tegutseva kultuuri- ja huvialakeskuse koosseisust huvikool, mis hakkab tegutsema huvikooli seaduse alusel eraldiseisva asutusena ning koordineerima huvitegevuse ja huvihariduse valdkonda.

Hallatava asutuse Valga Kultuurikeskus asutamise peamised eesmärgid on:

  • koondada  kõik  kultuurialased  tegevused  ühtse  juhtimise  alla,  et tõhustada  ressursside kasutamist ja parandada teenuste kvaliteeti;
  • luua  keskne  asutus,  mis  tegeleks  kultuurisündmuste  planeerimise,  korraldamise  ja turundamisega;
  • tagada kultuuriteenuste kättesaadavus kõigile valla elanike gruppidele, sealhulgas lastele, noortele, eakatele ja erivajadustega inimestele;
  • tagada Valga valla kohaliku kultuurielu jätkusuutlikus;
  • tõsta Valga valla kultuurielu kvaliteeti ja mitmekesisust;
  • tööülesannete tõhusam jagamine ning inimeste töökoormuste optimaalsem jaotus;
  • erialane toetus kultuuritöötajale ning valdkondliku informatsiooni parem liikumine.

Uue asutuse struktuuris on eeldatavalt umbes 20 ametikohta. Maapiirkondade rahvamajades jätkavad tööd piirkondade kultuurijuhid, majanduspersonal ning ka täiskasvanute huviringide juhid. Ühendasutuse eelarve maht ulatub 550 000 euroni.

Valga Kultuurikeskusele hakatakse lähipäevil juhatajat otsima avaliku konkursi korras.

Juba 2018. aastast on ühendatud asutusena edukalt tegutsenud Valga Keskraamatukogu ja Valga Avatud Noortekeskus. Valga valla raamatukogud töötavad koguni kümnes majas, noortekeskus viies erinevas kohas. Kultuuriasutused on sarnastel põhjustel juba ühinenud kõikides meie naaberomavalitsustes: Rõuges, Antslas, Tõrvas ja Otepääl.

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse eelarve  2024. aastal on 497 332 eurot, millest huvikooli osa moodustab 150 872 eurot. Tsirguliina Rahvamaja eelarve on 71 975 eurot, Hargla Maakultuurimaja eelarve 63 681 eurot ja Lüllemäe Kultuurimaja eelarve 60 258 eurot.