« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 11.01.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 11.01.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Sulgeda ajutiselt Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus koroonaviiruse juhtumi tõttu.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning punkti 3 annab Valga Vallavalitsus korralduse:

  • Sulgeda ajutiselt ajavahemikul 11.-20.01.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus.
  • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse huviringide töö korraldab kultuurikeskuse direktor.
  • Seoses Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ajutise sulgemisega jäävad ära kõik punktis 1 nimetatud ajavahemikku planeeritud sündmused. 

Määrata asendaja Valga Priimetsa Kooli direktorile:

  • Valga Priimetsa Kooli direktori asendajaks kuni avaliku konkursi tulemuste kinnitamiseni Igor Jallai;
  • sõlmida Igor Jallaiga tähtajaline tööleping;
  • kuulutada välja avalik konkurss Valga Priimetsa Koolile direktori leidmiseks.