« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17.03.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 17.03.2021  istungil otsustati:

Väljastada kasutusluba Valga vallas Käärikmäe külas Vana-Savilöövi kinnistule (katastritunnus 28901:001:0041) püstitatud elamuhoonele (ehitisregistri kood 120737263).

Võõrandada otsustuskorras tasuta Valga Vallavalitsuse hallatavale asutusele Valga Kaugõppegümnaasium lõhutud küttepuud munitsipaalmetsa maaüksustelt Linnamets–1 (eraldistelt 19 ja 20), maaüksuselt Linnamets–5 (eraldiselt 211) ja Suur-Stoke maaüksuselt (eraldiselt 3) teostatavatest raietest kogumahus 60 rm.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 5. märtsi 2020 korralduse nr 57 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine" punkt 1.3. lähtudes eraisiku esitatud raieõiguse loobumise avaldusest.

Avada 2021. aasta Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme taotlusvoor. Sellega seoses:

 • kuulutada avatuks "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" 2021. aasta taotlusvoor 5. aprillist 2021;
 • määrata taotluste esitamise tähtajaks 3. mai 2021;
 • kinnitada taotlusvooru dokumendid:
 • taotlusvorm;
 • projekti eelarve;
 • ettevõtja/tööandja ankeet;
 • moodustada taotluste hindamiseks komisjon koosseisus:
 • komisjoni esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • ehitusjärelvalve spetsialist Ivika Voode;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid;
 • kinnitada taotlusvooru hindamisjuhend ja hindamisvorm.

Kinnitada 2021. a kultuuritöö arendamisega tegelevatele MTÜdele eraldatavad tegevustoetused ja projektitoetuste summad järgnevalt:

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste lavastamine ja orkestrid:

mittetulundusühing Rahvatantsurühm Rukkilill

700

mittetulundusühing Pilleriin - naisrühm

700

mittetulundusühing Sõsarad

700

mittetulundusühing Epre Arendus - Õru rühm Murueide tütred

700

MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

700

Segakoor Rõõm

700

mittetulundusühing Kungla

700

 

Rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaaitavad mittetulundusühendused:

Mittetulundusühing Joude

650

mittetulundusühing Valga Ukraina Selts „Kalyna"

650

mittetulundusühing Valga Kammerkoor

650

Mittetulundusühing Epre Arendus - Õru laulukoor

650

Valga Muuseumisõprade Selts

650

mittetulundusühing Pilleriin - segarühm

650

 

Harrastustegevust pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühendused:

mittetulundusühing TASAKAAL

600

Valga Linna Pensionäride Liit - tantsutrupp Elujõud

600

ansambel „ENELAS"

600

MTÜ KERLI BUUTIPOP

600

mittetulundusühing STUUDIO TIINA

600

Filmiklubi Duubel 2

600

mittetulundusühing Valga Rockiklubi

600

mittetulundusühing ANSAMBEL ODUVANTŠIKI

600

Mittetulundusühing Liivimaa Keskus

600

Mittetulundusühing Urban Style Valga klubi

600

Mittetulundusühing Karula Kultuuriselts

600

 

Anda otsustuskorras eraisikule kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-17 (üldpind 64,2 m²).

Kinnitada oksjonikeskkonnas osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused:

 • enampakkumine nr 151948516: võõrandada korteriomand J. Kuperjanovi tn 42-3 (registriosa nr 1773940; asukoht Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 42-3) lõpphinnaga 2760 eurot eraisikule;
 • enampakkumine nr 151948543: võõrandada korteriomand Võru tn 15-8 (registriosa nr 2070240; asukoht Valga vald, Valga linn, Võru tn 15-8) lõpphinnaga 520 eurot eraisikule;
 • enampakkumine nr 151948600: võõrandada korteriomand Võru tn 34-1 (registriosa nr 2067040; asukoht Valga vald, Valga linn, Võru tn 34-1) lõpphinnaga 500 eurot eraisikule.

Vabastada füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 14063107) Valga spordihalli ruumide üüri tasumisest alates 1. märtsist kuni 30. septembrini 2021 (k.a) seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Mitte vabastada Spordiklubi Valga Laskurklubi MTÜ (registrikood 80012968) 28. detsembril 2018. a sõlmitud üürilepinguga (reg-nr 6-2.4-2/92) määratud valvekulu tasumisest.

Anda otsustuskorras tähtajatult kasutusse MTÜ-le Puhtasse maailma (äriregistrikood 80579014) Valga vallale asukohaga Valga vald, Valga linn, Jaama pst 12 kuuluvast hoonest ruum nr 53, üldpinnaga 10,1 m2 tingimusel, et üürnik tasub üüri ja kõrvalkulud.

Võõrandada otsustuskorras 1/144 osa vallasasjast asukohaga Mõisaküla linn, Kase tn 11 (katastritunnus 48001:001:0434) eraisikule hinnaga 150 eurot.

Eraldada Valga valla spordiklubidele 2021. aasta tegevustoetust vastavalt korralduse lisale.

Hokiklubi Lions

1000

mittetulundusühing Carma Motoklubi

1000

mittetulundusühing Sooru Arendus

500

MTÜ Dirty South

800

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus

900

MTÜ Spordklubi Valga-Valka

800

MTÜ Valga Petanque klubi

1000

Orienteerumisklubi Juku-Peedu

600

Valga Lauatennise ja koroona klubi

800

Valga Maleklubi

500

Valga Piljardiklubi

800

VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

500

Valgamaa Spordiveteranide Selts

800

 

Eraldada toetust noorte omaalgatuslikele projektidele:

 • „Valga Gümnaasiumi tervisepäev "Terves kehas terve vaim"" (projektijuht Carolyna Helemets, lepingu sõlmija Egle Kõvask) läbiviimiseks 660 eurot;
 • „Seksuaalkasvatuse külalisloengute korraldamine" (projektijuht Helina Saega, lepingu sõlmija Katre Kikkas) läbiviimiseks 342 eurot;
 • „Kooli loovtöö raames omaloominguline noorteraamat" (projektijuht Anette Roop, lepingu sõlmija Birgit Punt) läbiviimiseks 148 eurot;
 • „„Karskusseltsi perelõbu" heategevuslik noortekohvik" (projektijuht Ragnar Ljaškov, lepingu sõlmija Neeme Punder) läbiviimiseks 100 eurot.

Mitte eraldada toetust noorte omaalgatuslikule projektile:

 • „Rebasemõisa festival".
 • „PAINT: Paintball And Inclusion with Nouveau Team-building".

Eraldada spordiürituse korraldustoetust järgnevalt:

 • 5000 eurot Eesti Jalgratturite Liidule (registrikood 80057497).
 • 200 eurot Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720).
 • 350 eurot mittetulundusühingule Epre Arendus (registrikood 80339867).
 • 150 eurot mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302).
 • 350 eurot mittetulundusühingule Motohai (registrikood 80340336).
 • 325 eurot mittetulundusühingule Parmu Ökoküla (registrikood 80257813).
 • 300 eurot MTÜ Yess (registrikood 80155277).
 • 150 eurot Orienteerumisklubile Juku-Peedu (registrikood 80262257).
 • 350 eurot Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940).
 • 65 eurot Valga Maleklubile (registrikood 80072315).
 • 60 eurot VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBIle (registrikood 80055087).
 • 300 eurot Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991).

Eraldada treenerite tasustamise toetust spordiklubidele järgnevalt:

 • 8801 eurot Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720).
 • 13 672 eurot käsipalliklubile KÄVAL (registrikood 80093174).
 • 6882 eurot mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302).
 • 7959 eurot Mittetulundusühingule "Motoklubi K&K" (registrikood 80279128).
 • 3854 eurot mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358).
 • 19 598 eurot Spordiklubile "Maret-Sport" (registrikood 80072611).
 • 808 eurot Spordiklubile Valga Laskurklubi (registrikood 80012968).
 • 2849 eurot Valga Saalihoki klubile (registrikood 80254045).
 • 12 373 eurot Valga Spordiklubile (registrikood 80134453).
 • 9852 eurot Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991).
 • 5093 eurot JALGPALLIKLUBILE FC VALGA treenerite tasustamise toetust.

Eraldada spordi reservist toetust:

 • mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) 1000 eurot seoses Janika Lõiv osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
 • mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) 150 eurot seoses Johanna Ardel osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
 • Tanel Visnapile 1000 eurot osalemiseks treeninglaagrites ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
 • Chris Marcus Krahvile 100 eurot osalemiseks rahvusvahelisel tiitlivõistlusel;
 • Elis-Marie Eglitile toetust 150 eurot osalemiseks treeninglaagris Hispaanias;
 • Markko Gerassimovile 150 eurot osalemiseks treeninglaagris Hispaanias;
 • Carmen Räägile 150 eurot osalemiseks treeninglaagris Hispaanias.

Määrata maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Koosakalda maaüksus (katastritunnus 82002:005:0015; pindala 3,87 ha; 100% maatulundusmaa):
 • Valga vald, Korijärve küla, Koosakalda, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Korijärve küla, Järvekalda, 100% maatulundusmaa.
 • Sakala maaüksus (katastritunnus 94302:001:0312; pindala 8,0 ha; 100% maatulundusmaa):
 • Valga vald, Uniküla, Sakala, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Uniküla, Sakalapi, 100% maatulundusmaa.

30. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja: maakorralduse spetsialist Mario Pinka. Ok.

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks (tähtasjatult, tasuta) Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) alljärgnevatele katastriüksustele maakaabelliinide paigaldamiseks:

 • Valga vald, Pikkjärve küla, Mürgi-Puustuse tee (85501:001:0751). Sundvalduse pindala 2413 m2;
 • Valga vald, Pikkjärve küla, Kruusa-Maasikasaare tee (85501:001:0177). Sundvalduse pindala 2447 m2;
 • Valga vald, Tinu küla, Tinu tee (82001:001:0363). Sundvalduse pindala 692 m2.

Jätta rahuldamata vaie Valga Vallavalitsuse 18. jaanuari 2020. a korraldusele nr 20.

Rahastada tähtpäevaga 22.02.2021. a esitatud kogukonna arengu projektitoetuse taotlused üldsummas 6 492.64:

Karula Muinsuskaitse Selts

Karula MKS-i tulemuslikuks tööks vajaliku arvutikomplekti hankimine

968,14

MTÜ Hargla piirkonna sõbrad

Tänupuu

850,00

EELK Valga Peetri-Luke Kogudus

Valga pastoraadi elektriprojekt

1 000,00

EELK Hargla Kogudus

Hargla pastoraadi avariitööd

900,00

Taheva Valla Külade Selts

Hargla küla osalemine vabariiklikul aasta küla konkursil

1 000,00

Taheva Valla Külade Selts

Hargla küla heakord 2021

500,00

Tramburai ja Bamba MTÜ

Kaagjärve mõisa köögi kaasajastamine

1 000,00

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

Valgamaa Lastesõbraliku tiitli väljaandmine

244,80

 

KOKKU

6 462,94

 

Mitte eraldada toetust tähtpäevaga 22.02.2021 esitatud kogukonna arendamise projektitoetuse taotlusele:

 • Mittetulundusühing Koduharjutus : Mänguline liiklusõpetus.          

Kinnitada Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste alaeelarved.