« Tagasi

Vallavalitsus kutsub osalema teede ja tänavate remondi hankes

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust hankele „Tänavaaukude remont pritskillustikuga".

Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee tänav 8, 68206 Valga.

Hanke objekt: Tänavaaukude remont pritskillustikuga.

 1. Tänavaaukude remont pritskillustikuga toimub Valga valla haldusterritooriumil vastavalt valla esindaja tellimusele avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel Valga linnas, Õrus, Soorus, Tsirguliinas, Lüllemäel jne.
 2. Remonttööde teostamise aeg: lepingu sõlmimisest kuni 30. septembrini 2021.

Pakkumuse tingimused:

 1. Ühikhind kalkuleeritakse bituumeni kulu põhiselt (euro/1 tonn bituumenit).
 2. Hind sisaldab kõikide materjalide ja tööde kulu. Materjalide kulu arvestuses lähtuda suhtest 1 tonn bituumenit/10 tonni killustikku.
 3. Eeldatav bituumeni maht on 10 t. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 4. Pakkuja esitab nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga ühikhinna.
 5. Ühikhind esitatakse eurodes sendise täpsusega.
 6. Piirkond Valga valla territoorium.
 7. Töövõtja fikseerib 2 korda tööpäevas (tööpäeva alguses ning tööpäeva lõpus) bituumeni koguse näidu ning edastab igapäevaselt andmed tellija esindaja liiklus- ja teedespetsialisti e-meilile Toomas.Klein@valga.ee.
 8. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 9. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 10. Pakkumus märgusõnaga "Tänavaaukude remont pritskillustikuga" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee.
 11. Pakkumuse esitamise tähtaeg 14.05.2021 kell 10.00.

Täiendav teave: Toomas Klein, liiklus- ja teedespetsialist telefon +372 502 1670, e-post Toomas.Klein@valga.ee

Lisa 1: Pakkumuse maksumuse vorm