« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi spordihalli heitepuuri soetamiseks

Pakkumiskutse „Valga spordihalli heitepuuri ostmine ja paigaldamine"

Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi järgmiste tööde teostamiseks:

1. Heitepuuri paigaldamiseks vajalike mõõtmistööde teostamine ja tugikarkassi paigaldamise vajaduse selgitamine

1.1 heitepuur paigaldatakse jooksuraja sissepääsu poolsesse otsa, mehaaniliselt tõstetavana;

1.2 teostatakse vajalikud mõõtmistööd, selgitamaks lakke pandavate lisa kinnituskronsteinide vajadus;

1.3 selgitatakse elektrikaabelduse vajadus.

2. Paigaldustööd

2.1 heitepuuri paigalduskohta kinnitatakse fermidele kronsteinid puuri seinte ja turvavõrgu siinide kinnitamiseks;

2.2 paigalduskohta viiakse vajalik kaabeldus tõstemootorite jaoks;

2.3 kinnitatakse terassiin turvavõrgu ja viskepuuri seinte jaoks;

2.4 paigaldatakse ülemise toru kinnitus koos mootoriga;

2.5 paigaldatakse kogu süsteem ja kontrollitakse töökindlus.

Heitepuuri materjalid ja värvilahendused kooskõlastada tööde eest vastutava isikuga ja valladisaineriga.

Pakkumuses näidata pakkuja nimi ja kontaktandmed ja kinnitus, et töödele antakse 2-aastane garantii.

Ettemaksu ei teostata, tasumine toimub tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest 10 tööpäeva jooksul e-arve esitamise alusel.

Pakkujal puuduvad hinnapakkumise esitamisel maksuvõlgnevused. Objektiga tutvumine on kohustuslik ja pakkujal on õigus teha ehitusobjektil vajalike mõõtmisi. Prügi utiliseerimine peab olema arvestatud remonttööde hulka. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole hinnapakkumises kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

Hinnapakkumine peab olema esitatud tööde lõikes lahti kirjutatud. Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga. Hinnapakkumine on jõus 60 päeva alates selle esitamise tähtpäevast.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2021 kl 10:00 e-kirja teel aadressile hanked@valga.ee

Täiendav info ning objektiga tutvumine Valga Sport juhataja Meelis Kattai, 5347 8170, meelis@valgasport.ee .