Avatud on Kogukondliku turvalisuse 2021. a Valgamaa taotlusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
  • suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi;
  • vähendavad riskikäitumist;
  • arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuseid.
Taotlejaks võivad olla:
  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus (ainult seoses vabatahtliku pääste projektidega).
Taotluste esitamise tähtaeg on 12.11.2021 kell 16.30.
Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Valgamaa Omavalitsuste Liit.
Lähem info ja taotlusvormid on leitavad aadressil: https://valgamaa.ee/.../kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor
 
Lisainfo:
Ilona Tiigi, tel 5648 7228; e-post: ilona.tiigi@valgamaa.ee