Haridusspetsialistina alustab tööd Tiina Lall

Alates esmaspäevast, 18. oktoobrist on Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistuse koosseisus haridusspetsialistina ametis Tiina Lall, kes omab mitmekülgset kogemust haridusmaastikul, noorsootöös ning huvihariduse edendamisel.
 
Tiina Lall on omandamas Tartu Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikraadi, lisaks on ta läbinud erinevad erialased täiendkoolitused (eri)pedagoogika, eesti keele ja kirjanduse erialal ning liikumisõpetuse valdkonnas. Omandatud on ka laagrijuhataja ja abitreeneri kutsetunnistused. Varasematest õpingutest on taskus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonikorralduse diplom.
 
Vastsel haridusspetsialistil on kaheksa aasta jagu töökogemust õpetajana. „Oma töös hindasin eelkõige kohusetundlikkust, korrektsust, ausust, empaatiavõimet ja loovust. Nende aastate jooksul olen aru saanud, et armastan seda, mida teen ja õpetan," sõnab Lall ja lisab, et just praegusel ajal on haridusmaastikul töötamine põnev ja uudne väljakutse, mis annab võimaluse kõiki oma oskusi, teadmisi ja kogemusi rakendada.
 
Tiina Lall on töötanud nii keelekümbluskoolis kui ka eesti õppekeelega põhikoolis, lisaks kaugõppegümnaasiumis, mis kokkuvõttes annab mitmekülgse vaate valla hariduselule. Lisaks on ta olnud loov- ja uurimistööde, ka õpilasesinduse koordinaator ning hoolekogus õpetajate esindajana rääkinud kaasa kooli ja õppetööd puudutavates olulistes küsimustes, lisaks olnud kooli juhtkonnas.
 
Töötamise kõrvalt on Tiina Lall vabatahtlikuna panustanud laste- ja noortelaagrite ning õpilasmaleva suvistesse tegemistesse.
 
Vallavalitsus soovib haridusspetsialistile jõudu vastutusrikkas töös ning toetavaid kolleege!